Instalacje odpylania

Wykonujemy instalacje odciągowo-odpylające dla wszystkich gałęzi przemysłu (energetyka, metalurgia, odlewnictwo, przemysł chemiczny, spożywczy, drzewny). W zależności od wymogów klienta inwestycje realizujemy w systemie „pod klucz” (realizacja wszystkich etapów inwestycji od projektu, przez produkcję i montaż elementów instalacji, po uruchomienie i serwis) lub w zakresie wskazanym przez inwestora (np. wykonanie projektu instalacji odpylającej wraz z produkcją jednostki odpylającej). Budowane przez nas instalacje odpylania mogą być również wyposażone w tzw. odciągi miejscowe.

Nasze możliwości pozwalają nam wykonywać instalacje o wydajności do 1,5 mln metrów sześciennych odciąganego powietrza na godzinę. Szczególny nacisk kładziemy przy tym na realizację inwestycji wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego (odpylanie palnych i wybuchowych pyłów, gazów oraz par ciecz, a także mieszanin hybrydowych).

Skontaktuj się z naszym inżynierem

Zakres realizowanych prac – instalacje odpylania

 • opracowanie koncepcji oraz projektów we wszystkich branżach
 • produkcja jednostki odpylającej oraz kluczowych elementów instalacji (filtry przemysłowe)
 • opracowanie i wdrożenie systemu sterowania
 • montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji odpylania
 • opracowanie koncepcji i wdrożenie zabezpieczeń ograniczających ryzyko i skutki wybuchu
 • opracowanie oceny ryzyka wybuchowego i/lub dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Uwaga – kompleksowa realizacja projektów

Własne biuro projektowe oraz zakład produkcyjny pozwala nam konstruować złożone instalacje, których budowa wymaga wiedzy z zakresu branży budowlanej, elektrycznej, konstrukcyjnej, a także bezpieczeństwa wybuchowego.

Projektując instalacje bazujemy na filtrach własnej produkcji co z jednej strony pozwala nam zachować najwyższą jakość, z drugiej zapewnić rozwiązania konkurencyjne cenowo. Jedynie w uzasadnionych przypadkach lub na życzenie Inwestora (unifikacja jednostek filtracyjnych na danym zakładzie) korzystamy z jednostek filtracyjnych firm zewnętrznych.

Prace projektowe – instalacje odpylania​

Prace nad powierzonym zadaniem rozpoczynamy od opracowania koncepcji instalacji odpylania. W kolejnych etapach realizujemy projekty budowlane, branżowe projekty wykonawcze, oraz projekt jednostki filtracyjnej.

filtr-pylu-weglowego

Filtr pyłu węglowego zabezpieczony przed skutkami wybuchu poprzez system tłumienia (butle HRD) oraz odsprzęgania wybuchu (butla HRD) dostarczony elektrowni należącej do Polskiego Koncernu Energetycznego. Dostawa zrealizowana „pod klucz” obejmowała prace projektowe we wszystkich branżach, produkcję jednostki filtracyjnej oraz rurociągów, wpięcie instalacji odpylającej w DCS elektrowni, opracowanie powykonawczej oceny ryzyka wybuchowego.

jednostka-odpylajaca-Stalprodukt

Jednostka odpylająca zaprojektowana i dostarczona w systemie „pod klucz” do zakładu produkcyjnego firmy Stalprodukt. Instalacja została dostosowana do wymogów bezpieczeństwa wybuchowego (dyrektywy ATEX). Jednostka filtracyjna została zabezpieczona przed skutkami wybuchu pyłu poprzez bezpłomieniowe odpowietrzanie wybuchu (Q-BOX) oraz odsprzęganie wybuchu (klapa zwrotna).

Produkcja – instalacje odpylania​

Dzięki własnemu zakładowi produkcyjnemu jesteśmy wstanie wykonać szereg urządzeń, aparatów oraz konstrukcji w tym m.in.: jednostki filtracyjne (filtry workowe, filtry pulsacyjne, filtry kartridżowe, filtry kieszeniowe, filtry patronowe, filtry nabojowe, filtry poziome), cyklony (tzw. odpylacze cyklonowe) oraz baterie cyklonów, komory osadcze, elementy instalacji rurowych, zbiorniki stalowe, konstrukcje stalowe (konstrukcje wsporcze, podesty, barierki, schody), stacje załadunku/rozładunku big-bagów, zawory celkowe, podajniki ślimakowe, a także przenośniki taśmowe. Urządzenia wykonujemy zarówno w oparciu o własne projekty, jak i projekty powierzone.

Sterowanie i automatyka – instalacje odpylania​

Nasze kompetencje pozwalają nam wykonywać układy sterujące instalacjami procesowymi w tym głównie instalacjami odpylania i centralnego odkurzania. Proponowane rozwiązania budowane są w oparciu o programowalne sterowniki, które umożliwiają elastyczne dostosowanie parametrów pracy instalacji do wymogów użytkownika oraz procesu.

W przypadku odpylania palnych i wybuchowych pyłów, par cieczy oraz gazów, gdzie konieczne jest zastosowanie systemów przeciwwybuchowych, układy te spinamy z nadrzędnym systemem sterowania.

Przykładowe układy sterowania instalacją odpylającą:

 • instalacja odpylania pracuje jako samodzielna jednostka nie powiązana z pozostałymi systemami
 • instalacja odpylania współpracuje z nadrzędnym systemem sterowania
 • instalacja odpylania pełni funkcję systemu nadrzędnego w stosunku do odpylanej instalacji

Układy sterowania mogą być wyposażone w komunikatory alfanumeryczne dla wyświetlania informacji dla obsługi oraz zegary czasu pracy wybranych urządzeń. Na obiektach o rozproszonych przyłączach stosowane są zdalne kasety załączania i wyłączania instalacji z sygnalizacją gotowości do załączenia i sygnalizacją pracy.

​Układ sterowania pełni równocześnie funkcje kontrolną parametrów pracy instalacji i zabezpiecza instalację przed pracą z przekroczeniem parametrów dopuszczalnych. Przekroczenie parametrów dopuszczalnych może być sygnalizowane obsłudze, a przypadku braku reakcji, nastąpi samoczynne wyłączenie instalacji.

Montaż, uruchomienie, serwis – instalacje odpylania​

Dzięki własnym służbom serwisowo-montażowym zapewniamy sprawną dostawę elementów instalacji na teren budowy, ich późniejszy montaż oraz uruchomienie. W kolejnym kroku dostarczoną instalację obejmujemy serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Uwaga – zagrożenie wybuchowe

W przypadku gdy w procesie odpylania biorą udział palne i wybuchowe pyły, gazy, opary cieczy, bądź mieszaniny hybrydowe istnieje poważne ryzyko wystąpienia niekontrolowanego wybuchu. Zjawisko to może prowadzić do zniszczenia jednostki odpylającej, jak również całego zakładu (najczęściej jest to spowodowane propagacją fali wybuchu na pozostałą część instalacji, wybuchem wtórnym lub powstałym po wybuchu pożarem). Wg statystyk jednostki filtracyjne oraz cyklony należą do grupy urządzeń poważnie zagrożonych wybuchem (wg statystyk BIA – Reports 11/97, filtry oraz cyklony są drugą najpoważniej zagrożoną wybuchem grupą urządzeń po silosach i zbiornikach, a w przypadku pyłów metalicznych aż 44% wszystkich wybuchów w przemyśle dochodzi w instalacjach odpylania).

 

Instalacje odpylania w wykonaniu przeciwwybuchowym – ATEX

Ze względu na duże doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, szczególny nacisk kładziemy na realizację instalacji odpylających palne i wybuchowe pyły, gazy, pary cieczy oraz mieszaniny hybrydowe. W takich przypadkach stosujemy zarówno rozwiązania prewencyjne – ograniczające ryzyko wybuchu, jak również wymagane prawem systemy przeciwwybuchowe (tłumienie wybuchu, odciążanie wybuchu, odsprzęganie wybuchu).

Podobnie jak prace w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji odpylania, tak również aspekty związane z bezpieczeństwem tych instalacji może być, w zależności od potrzeb inwestora, realizowany w systemie „pod klucz” lub wybiórczo.​

Poniżej przedstawiamy zakres naszych prac:

 • audyty bezpieczeństwa wybuchowego
 • opracowanie koncepcji ochrony instalacji odpylania przed wybuchem
 • wdrożenie środków prewencyjnych oraz zabezpieczeń przeciwwybuchowych
 • opracowanie oceny ryzyka wybuchowego i/lub dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem
jednostka-odpylajaca-grupa-wolff

Projekt 3d jednostki odpylającej zabezpieczonej przed skutkami wybuchu poprzez odciążanie (panel dekompresyjny) oraz odsprzęganie wybuchu (butla HRD – niewidoczna na grafice). Instalacja odpylająca której sercem jest powyższy filtr została dostarczona w systemie „pod klucz” do zakładu produkcyjnego firmy Saint-Gobain.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Skontaktuj się z naszym inżynierem

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

Biuro projektowe

W dniach od 25 do 29 lipca
biuro GRUPY WOLFF w Krakowie
będzie zamknięte.
+48 32 733 37 54
Prosimy o kontakt telefoniczny
z naszą siedzibą w Piekarach Śląskich.