Czy wiesz, że...

Złoto – znane wszystkim dobrze w skali makro – po rozdrobnieniu do wymiaru nanocząstek, czyli rzędu jednej miliardowej metra, zaczyna charakteryzować się zupełnie innymi właściwościami. Można w ten sposób uzyskiwać bardzo trwałe kolorowe zawiesiny cząstek złota, które w przeszłości były stosowane jako barwniki, np. w witrażach, a obecnie mogą być wykorzystywane do walki z rakiem.

Czy wiesz, że...

Zgodnie z regulacjami unijnej polityki klimatycznej Polska do 2030 roku musi ograniczyć emisję CO2 o 40 proc., przejść na niskoemisyjne źródła energii i dokonać zmiany struktury krajowego miksu energetycznego. Szansą na sprostanie tym wyzwaniom jest wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji (SI), które redukują emisję szkodliwych związków do atmosfery i zmniejszą zużycie węgla, optymalizując pracę całej elektrowni i przynosząc realne oszczędności.

Czy wiesz, że...

ExPlant to innowacyjny system klasy CMMS do zarządzania utrzymaniem ruchu. Jest kompletną bazą wiedzy o zakładzie i złożonym systemem nadzoru nad eksploatacją urządzeń technologicznych. Umożliwia stały monitoring pojedynczych urządzeń, jak również całych instalacji pod względem bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego. Ponadto przewiduje lub wcześnie wykrywa awarie dzięki czemu obniża ich koszty.

Czy wiesz, że...

Blok 858 MW pracujący w Elektrowni Bełchatów to największa jednostka wytwórcza w historii polskiej energetyki oraz najnowocześniejszy blok energetyczny w Polsce. Cały system układu nawęglania to około 6,5 tys. ton konstrukcji stalowych, około 1.500 m bieżących galerii, 3.000 m przenośników, układ kruszenia i obróbki granulacyjnej węgla. W ciągu technologicznym znajduje się także zbiornik szczelinowy o pojemności 5.000 ton węgla, służący jako zbiornik retencyjny dla zapewnienia zasilania w węgiel nowego bloku.