Czy wiesz, że...

Nazwa dyrektywy ATEX pochodzi z języka francuskiego Atmosphères Explosibles, co oznacza atmosfery wybuchowe.

Czy wiesz, że...

Podstawowym i najważniejszym dokumentem, na podstawie którego użytkownik ocenia urządzenie pod kątem możliwości zastosowania go w środowisku atmosfery wybuchowej, jest Deklaracja zgodności UE.

Czy wiesz, że...

Po wybuchu pyłu węglowego w Elektrowni Turów, zniszczeniu uległa spora część instalacji. Władze Grupy PGE szybko podjęły decyzję o odbudowie zniszczeń. W pracach udział brały najbardziej doświadczone firmy działające w różnych branżach, które mogły sprostać wysoko postawionym standardom. Częścią tych prestiżowych prac była GRUPA WOLFF. Nasi inżynierowie odpowiadali za projekt oraz budowę instalacji odpylania, która przede wszystkim musiała spełniać wszystkie najostrzejsze wymogi w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego. Realizacja zadania trwała 3,5 miesiąca – był to rekordowo krótki czas.

Czy wiesz, że...

Złoto – znane wszystkim dobrze w skali makro – po rozdrobnieniu do wymiaru nanocząstek, czyli rzędu jednej miliardowej metra, zaczyna charakteryzować się zupełnie innymi właściwościami. Można w ten sposób uzyskiwać bardzo trwałe kolorowe zawiesiny cząstek złota, które w przeszłości były stosowane jako barwniki, np. w witrażach, a obecnie mogą być wykorzystywane do walki z rakiem.