Uziemienia przez duże „U”, czyli jak ważna jest ochrona przed elektrycznością statyczną

Zapewne już wiele razy słyszeliście o tym, że wyładowania elektrostatyczne podczas procesów technologicznych są jednym z potencjalnych źródeł zapłonu atmosfer wybuchowych, a co za tym idzie – powinniście chronić swój zakład i pracowników przed tymi zagrożeniami. Z artykułu dowiesz się, jakie rozporządzenia zobowiązują do ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi, dlaczego świadomość zagrożeń związanych z elektrycznością statyczną jest ważna – przykład wypadku, w którym źródłem zapłonu było wyładowanie elektrostatyczne,w jaki sposób producent mąki zapewnił bezpieczeństwo w swoim zakładzie, które rozwiązania techniczne pomogą w uziemieniu, a które dodatkowo będą kontrolowały jego stan.

 

 

Rynek pracowniczy = problem z rekrutacją?

Za każdym razem, kiedy zastanawiam się co jest najważniejsze w budowaniu globalnej firmy w głowie pojawia mi się jedno słowo: LUDZIE. Tymczasem mamy rynek pracownika. Standardowe metody rekrutacji nie działają. Z ogłoszeń zamieszczanych na portalach przychodzi coraz mniej CV, a te które spływają nie spełniają podstawowych wymagań. Sprawdź dlaczego zrezygnowaliśmy ze współpracy z agencjami HR oraz ograniczyliśmy do minimum oferty pracy na pracuj.pl

 

 

Temperatura otoczenia jako główny czynnik wyboru rozwiązania dla opraw oświetleniowych w strefach EX

Wybór odpowiedniego typu oświetlenia jest bezpośrednio związany z kosztami i rachunkiem ekonomicznym każdego przedsiębiorstwa. Z jednej strony chcemy jak najwięcej światła o najlepszej jakości do poprawnej pracy, z drugiej, aby pobór energii był jak najmniejszy, w szczególności w okresie, w którym opłaty za dostawę ulegają znacznej zwyżce. Dzisiaj skupimy się wpływie temperatury otoczenia na dobór odpowiedniej oprawy oświetleniowej.

 

 

Produkcja rozdzielnic w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex p

Zgodnie z treścią rozporządzenia wdrażającego zapisy dyrektywy ATEX USER (1999/92/WE) pracodawca jest odpowiedzialny za ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i odpowiedni nadzór osób pracujących w miejscu, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa. Zadania te realizuje przez wydanie i wdrożenie technicznych oraz organizacyjnych środków ograniczających ryzyko powstania wybuchu, a także zapewniających ochronę przed jego możliwymi skutkami.

 

 

Poziomy SIL funkcji bezpieczeństwa – ich znaczenie w warstwowej koncepcji redukcji ryzyka procesowego

Przeprowadzanie analiz bezpieczeństwa staje się standardem w zakładach przemysłowych, szczególnie tam, gdzie występują duże zagrożenia związane z przetwarzanymi czy magazynowanymi substancjami. Postęp technologiczny i zdobyte doświadczenia powodują, że mamy do dyspozycji coraz lepsze zabezpieczenia techniczne i organizacyjne mające uchronić nas przed zagrożeniami związanymi z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii czy katastrofy.

 

 

Instalacja katalitycznego odazotowania spalin w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego

Problem wpływu działalności człowieka na środowisko oraz emisji przemysłowych zanieczyszczeń, które były wynikiem działalności nastawionej wyłącznie na zysk, pojawił się stosunkowo niedawno. Początek szybkiego rozwoju przemysłu został zapoczątkowany w XVIII wieku, natomiast jego apogeum przypadło na połowę XX wieku. Wtedy też zaczęto dostrzegać negatywne zmiany, jakie rozwój przemysłu poczynił w środowisku naturalnym

 

 

Jak dobrać układ oddechowy z przerywaczem płomienia dla bezciśnieniowego zbiornika podziemnego

Podstawowym zadaniem układów oddechowych jest wyrównanie ciśnienia w zbiorniku względem ciśnienia zewnętrznego. Przy produktach palnych układ oddechowy ma jeszcze jedno istotne zadanie – musi chronić atmosferę gazową w zbiorniku przed przedostaniem się płomienia. Jak zatem prawidłowo dobrać układ oddechowych z przerywaczem płomienia?

 

 

Instalacje technologiczne dla przemysłu cukrowniczego

Cukrownictwo niesie ze sobą ogrom zagadnień technologicznych. Wytwarzanie cukru jest procesem długim, składającym się z bardzo wielu etapów. Na potrzeby niniejszego artykułu pod lupę bierzemy jeden z ostatnich, którym jest magazynowanie cukru, oczywiście w odpowiednich warunkach, za które odpowiada wiele instalacji technologicznych.

 

 

Pyły palne i wybuchowe – statystyki

Prezentujemy statystyki dotyczące wypadków z udziałem pyłów palnych (wybuchowych). Dane, które zostały opublikowane w raporcie pt. „2017 Combustible Dust Incident Report – Version #1” odnoszą się do zdarzeń z 2017 roku. Wynika z nich, że największe ryzyko wypadku z udziałem palnych pyłów wiąże się z przetwarzaniem lub magazynowaniem pyłów pochodzenia drzewnego oraz spożywczego (z uwzględnieniem pasz oraz innych pokarmów zwierzęcych). Czynnikiem zwiększającym ryzyko takiego wypadku są urządzenia i aparaty do odpylania, magazynowania oraz transportu bliskiego (podajniki i przenośniki).

 

 

Wybuch w zakładzie recyklingu – właściciel firmy i producent technologii ukarani

Wybuch, do którego doszło 3 października 2011 roku, powalił jedną ze ścian hali zakładu recyklingowego zlokalizowanego w Newchapel (UK). W wyniku zdarzenia rannych zostało osiem osób, w tym pięć poważnie. W konsekwencji poniesionych obrażeń 30-letni mężczyzna został wprowadzony w trwającą 15 tygodni sztuczną śpiączkę. Ukarany został nie tylko właściciel firmy, ale również producent technologii.

 

 

Dzielimy się wiedzą

Lubimy dzielić się wiedzą i opiniami, bo wierzymy, że dzięki nim pomagamy w wyborze odpowiednich rozwiązań i podejmowaniu kluczowych decyzji mających wpływ na funkcjonowanie zakładów przemysłowych i dostosowanie ich do aktualnych norm prawnych. Jeśli chcesz opublikować wybrane artykuły w swoim medium, daj nam znać. Chętnie współpracujemy z mediami technicznymi i branżowymi.

Zasady korzystania

Treści publikowane w serwisie internetowym GRUPA WOLFF – Centrum Prasowe mogą być kopiowane i rozpowszechniane (bez żadnych opłat) zarówno w mediach elektronicznych jak i tradycyjnych (przedruk) pod warunkiem że:

a) Wydawca prześle na adres b.godawa@grupa-wolff.eu informację o swoim zamiarze, z uwzględnieniem miejsca i daty planowanej publikacji,

b) Wydawca umieści w początkowej części artykułu dane autora, tj. imię i nazwisko, firmę oraz źródło artykułu w postaci adresu strony www.grupa-wolff.eu,

c) Wydawca dołoży wszelkich starań, aby publikowany artykuł charakteryzował się wysoką jakością składu i oprawy graficznej,

d) treść artykułu zostanie opublikowana w niezmienionej formie, a w przypadku gdy Wydawca będzie chciał dokonać zmian lub opublikować fragment artykułu, to zmieniony artykuł zostanie wcześniej przesłany do autoryzacji na adres b.godawa@grupa-wolff.eu.

W pewnych przypadkach, gdy zachodzą przesłanki, iż materiały dostępne w Centrum Prasowym mogą być użyte ze szkodą dla GRUPY WOLFF lub ich autorów, GRUPA WOLFF zastrzega sobie prawo do odmowy zgody na ich publikacje.

Do wszelkich materiałów zamieszczonych w serwisie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.