DSBW – Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

Eksperci GRUPY WOLFF™ opracowali Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego – unikalną koncepcję ochrony zakładów przemysłowych oraz ich personelu, przed skutkami niekontrolowanego wybuchu pyłów, gazów, par cieczy oraz mieszanin hybrydowych.

W koncepcji tej uwzględniono najważniejsze działania jakie muszą zostać podjęte przez zakład produkcyjny na terenie którego występują atmosfery wybuchowe, w celu zapewnienia właściwego poziomy bezpieczeństwa wybuchowego. → Więcej na temat Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego dowiesz się przechodząc do zakładki BEZPIECZEŃSTWO WYBUCHOWE.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

W zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych nasze działania obejmują audyt instalacji zagrożonych wybuchem pod kątem spełnienia wymogów dyrektywy ATEX, obliczenia odporności konstrukcyjnej urządzeń i aparatów zagrożonych wybuchem, zabezpieczenie instalacji przed skutkami wybuchu, opracowanie powykonawczej oceny ryzyka wybuchu oraz przeprowadzenie szkolenia zarówno z obsługi wdrożonych systemów, jak również pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik