Dla firmy Hempel zbudowaliśmy instalację mieszania i dyspersji farb

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK
Dla firmy Hempel zbudowaliśmy instalację mieszania i dyspersji farb

Cel inwestycji
Budowa instalacji mieszająco-dyspergującej w niepruszewskim zakładzie Hempla miała na celu zwiększenie możliwości produkcyjnych zakładu oraz poprawę jakości produkowanych farb, poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii. Dostawę oraz montaż instalacji, opartej o technologię firmy Netzsch, zrealizowały spółki z GRUPY WOLFF™ (TESSA , LEWTECH). Prace, licząc od momentu podpisania kontraktu do chwili oddania instalacji do użytku, trwały 6 miesięcy. Koszt inwestycji został objęty tajemnicą handlową.

Instalacja mieszania i dyspersji farb

O instalacji
Instalacja której serce stanowi stacjonarny disolwer próżniowy typu PMD-VC firmy Netzsch, umożliwia produkcję szarży od 750 do 3000 l produktu. Rozwiązanie zostało wyposażone w automatyczny system dozowania proszków oraz system czyszczący. Disolwer oraz wszystkie elementy instalacji posiadają wymagane certyfikaty ATEX umożliwiające pracę w strefie zagrożenia wybuchem. Sama instalacja rurociągowa jak i jej elementy zostały wykonane ze stali nierdzewnej.

Instalacja mieszania i dyspersji farb

Zagrożenie wybuchem
Hala, na terenie której odbywał się montaż instalacji, objęta była ryzykiem wystąpienia wybuchu w wyniku zapłonu par palnych substancji stosowanych przy produkcji powłok malarskich. Z tego względu, inżynierowie GRUPY WOLFF™ zdecydowali o realizacji części prac poza terenem hali. Pozostałe działania, które wymagały prac w strefie zagrożenia wybuchem, prowadzone były pod szczególnym nadzorem.

Instalacja mieszania i dyspersji farb

Instalacja mieszania i dyspersji farb

Instalacja mieszania i dyspersji farb

Instalacja mieszania i dyspersji farb

SPRAWDŹ OFERTĘ

Poziomy młyn perełkowy LMZ

Realizujemy dostawy zarówno pojedynczych urządzeń, jak również w oparciu o własne biuro projektowe i dział montażowy wykonujemy kompletne instalacje stosowane przy produkcji proszków, granulatów, cieczy i past.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)