ENERGETYKA – zakończenie dużych kontraktów w EDF Polska oraz PGE w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK
Energetyka KONTRAKT W EDF ORAZ PGE ZAKOŃCZONY

W pierwszym kwartale 2014 roku GRUPA WOLFF zakończyła dwa kontrakty realizowane na rzecz EDF Polska oraz Elektrowni Dolna Odra. Co warte podkreślenia, były to jedne z największych inwestycji w Europie, jakie przeprowadzono w ostatnich latach w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego.

Prace w EDF Polska trwały blisko 21 miesięcy i były realizowana w obrębie 19 bloków energetycznych (5 elektrociepłowni oraz 1 elektrownia). W przypadku Elektrowni Dolna Odra, gdzie zmodernizowano 29 układów młynowych, inwestycję zakończono po 14 miesiącach.

GRUPA WOLFF zakończyła największą w Europie inwestycję w bezpieczeństwa wybuchowego

GRUPA WOLFF po blisko 21 miesiącach prac zakończyła największą w Europie inwestycję w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego. Prace realizowane na rzecz EdF Polska prowadzone były w obrębie 19 bloków energetycznych zlokalizowanych w EDF Rybnik, EDF Kraków, EDF Wybrzeże (EC Gdańsk oraz EC Gdynia) oraz Kogeneracji (EC Wrocław). Zabudowany system przeciwwybuchowy został zaprojektowany i wykonany w oparciu o system tłumienia i odsprzęgania wybuchu. Wartość kontraktu została objęta tajemnicą handlową.

Zadanie miało na celu dostosowanie przedmiotowych instalacji do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Rozporządzenie to (powszechnie znane jako dyrektywa ATEX USER) obliguje zakłady przemysłowe na terenie których występują palne i wybuchowe pyły, pary i gazy do stosowania odpowiednich zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W przypadku elektrowni oraz elektrociepłowni obowiązek ten w głównej mierze wynika z zagrożeń wynikających z obecności pyłu węglowego oraz biomasy. Poza środkami bezpośrednimi, w postaci zabezpieczeń przeciwwybuchowych, wspomniane rozporządzenie wskazuje, iż w ramach ochrony przeciwwybuchowej należy również zapobiegać tworzeniu się, a w kolejnym kroku zapłonowi atmosfer wybuchowych. Jednym ze sposobów eliminacji tych zagrożeń jest wykorzystywanie poprawnie zaprojektowanych instalacji odkurzających i odpylających.

Inwestycja realizowana w systemie „pod klucz” obejmowała projekt instalacji przeciwwybuchowej, projekt zabudowy systemu we wszystkich branżach, dostawę oraz montaż niezbędnych komponentów, uruchomienie oraz późniejszy serwis. Prace zostały wykonane w wyznaczonym terminie bez zastrzeżeń Inwestora.

Poprawa bezpieczeństwa wybuchowego na zespołach młynowych w Elektrowni Dolna Odra

Po blisko 14 miesiącach dobiegła końca modernizacja 29 obiegów młynowych w elektrowni Dolna Odra. Prace realizowane przez GRUPĘ WOLFF w systemie „pod klucz” polegały na zabezpieczeniu przedmiotowych instalacji przed cofnięciem się ciśnienia wybuchu pyłu węglowego i kuli ognia z młynów do zasobników szczelinowych. Wdrożone rozwiązanie, oparte o system specjalnych, szybko zamykających się zasuw przeciwwybuchowych, było w pełni zgodne z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa wybuchowego w polskiej energetyce.

Po katastrofie w Elektrowni Dolna Odra, w roku 2011 Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę 20 elektrowni i elektrociepłowni, w których do strumienia paliwa wprowadzano różne rodzaje biomas oraz węgla kamiennego. Celem kontroli było dokonanie oceny dostosowania urządzeń technologicznych pracujących w ciągach nawęglania do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. W konsekwencji tej operacji elektrownie oraz elektrociepłownie podjęły szereg działań, które zdecydowanie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa wybuchowego ciągów nawęglania. Do ich grona należy m.in. Elektrownia Dolna Odra.

Co ważne, wszystkie prace wykonano zgodnie z harmonogramem oraz zostały oddane do pracy bez zastrzeżeń Inwestora.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

W zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych nasze działania obejmują audyt instalacji zagrożonych wybuchem pod kątem spełnienia wymogów dyrektywy ATEX, obliczenia odporności konstrukcyjnej urządzeń i aparatów zagrożonych wybuchem, zabezpieczenie instalacji przed skutkami wybuchu, opracowanie powykonawczej oceny ryzyka wybuchu oraz przeprowadzenie szkolenia zarówno z obsługi wdrożonych systemów, jak również pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)