Odpowietrzanie cieczy i past w układzie próżniowym

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK
Odpowietrzanie cieczy i past w układzie próżniowym

Anna Górnik | GRUPA WOLFF

Powietrze w produkcie w wyniku reakcji utleniania może prowadzić do zmiany jego barwy, zapachu oraz smaku. W przypadku farb natomiast do powstawania, w czasie malowania, niepożądanych pęcherzy powietrza.

Producenci płynów i past często borykają się z problemem tzw. napowietrzenia produktu. Zjawisko to zmienia charakterystykę wyrobu finalnego, co negatywnie wpływa na jego jakość i trwałość. Powietrze w produktach spożywczych może wywoływać reakcję utleniania, co prowadzi do zmiany jego barwy, zapachu czy smaku.

W przypadku farb napowietrzenie jest przyczyną pozostawania pęcherzy powietrza na malowanej powierzchni, a w klejach może powodować osłabienie spoiny. Aby temu zapobiec stosuje się różnego rodzaju techniki odpowietrzania lub urządzenia odpowietrzające czyli tzw. deaeratory. Znajdują one zastosowanie w przemyśle spożywczym (do odgazowania napojów czy ketchupu), kosmetycznym (do odgazowania mydeł w płynie, szamponów czy detergentów), a także chemicznym (do odgazowania farb, lakierów czy klejów). W przemyśle chemicznym często problem napowietrzenia udaje się rozwiązać stosując różnego rodzaju środki przeciwpienne czy odpowietrzające, jednak gdy to nie wystarcza poszukuje się innych, bardziej zaawansowanych rozwiązań.

Aby sprostać temu wyzwaniu firma Netzsch skonstruowała nowoczesny deaerator próżniowy, który może być stosowany w sposób ciągły jako część linii produkcyjnej. Wydajność odgazowania zależy przede wszystkim od lepkości produktu. Co ważne, pompa próżniowa znajdująca się w urządzeniu nie ma kontaktu z produktem. Jej celem jest wytworzenie odpowiedniego podciśnienia, które umożliwi zassanie produktu do wnętrza obracającej się komory odgazowującej. Na ściankach tej komory, w wyniku działania siły odśrodkowej tworzy się cienka warstwa produktu, która podlega odgazowaniu. Ilość produktu w komorze, czas przebywania oraz grubość warstwy są regulowane przez użytkownika.

Rozwiązaniem tym zainteresował się jeden z uznanych polskich producentów klejów przemysłowych i budowlanych oraz wodnych dyspersji stosowanych jako surowiec do produkcji farb i klejów - Zakład Chemiczny Paweł Paprocki Sp. J. Aby sprawdzić skuteczność działania urządzenia oraz możliwość zastosowania tego rozwiązania w produkcji wodnych dyspersji firma Netzsch zaproponowała inwestorowi wynajem urządzenia, które przez okres 3 miesięcy pracowało w obrębie jego instalacji. Urządzenie dobrze sprawdziło się w trakcie testów, dlatego też Zakład Chemiczny P. Paprocki Sp. J. zdecydował się na zakup tego urządzenia, co pozwoliło wprowadzić je na stałe do procesu technologicznego. Deaerator firmy Netzsch to nowoczesne urządzenie umożliwiające odgazowanie produktów płynnych i past w szerokim zakresie lepkości.

Kompaktowa konstrukcja, minimalne straty produktu oraz łatwa obsługa to tylko niektóre z zalet tego urządzenia. Co ważne przy częstych zmianach produktu, czyszczenie urządzenia jest łatwe i szybkie. Istnieje również możliwość wykonania deaeratora w wersji przeciwwybuchowej do pracy w strefie zagrożonej wybuchem oraz z opcją chłodzenia komory odgazowania.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Poziomy młyn perełkowy LMZ

Realizujemy dostawy zarówno pojedynczych urządzeń, jak również w oparciu o własne biuro projektowe i dział montażowy wykonujemy kompletne instalacje stosowane przy produkcji proszków, granulatów, cieczy i past.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik