Przykład działania Systemu HRD

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK
Przykład działania Systemu HRD

Podczas konferencji INDEX (organizowanej przez Międzykontynentalne Stowarzyszenie Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Wybuchowego, do którego należy GRUPA WOLFF), odbył się pokaz zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Konferencja, której tematykę stanowiło bezpieczeństwo wybuchowe i pożarowe w przemyśle, miała miejsce w Dortmundzie podczas targów SCHÜTTGUT. Poniżej prezentujemy krótki film przedstawiające zasadę działania systemu tłumienia wybuchu. W teście zastosowano najmniejszą, pięciolitrową butlę ze środkiem tłumiącym.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

W zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych nasze działania obejmują audyt instalacji zagrożonych wybuchem pod kątem spełnienia wymogów dyrektywy ATEX, obliczenia odporności konstrukcyjnej urządzeń i aparatów zagrożonych wybuchem, zabezpieczenie instalacji przed skutkami wybuchu, opracowanie powykonawczej oceny ryzyka wybuchu oraz przeprowadzenie szkolenia zarówno z obsługi wdrożonych systemów, jak również pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik