Zastosowanie pomp Abel typ HMQ w transporcie popiołów lotnych

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


JOANNA BALICKA
Zastosowanie pomp Abel typ HMQ w transporcie popiołów lotnych

Piotr Markiewicz | p.markiewicz@grupa-wolff.eu

W jednym z zakładów indyjskiego potentata stali popioły lotne w postaci skoncentrowanego szlamu transportowane są jedną pompą na odległość ponad 7 km.

Firma, o której mowa jest częścią wartej 12 mld USD Grupy, będącej wiodącym graczem w sektorze energetycznym, gazowym, górniczym oraz produkcji stali. Do ważnych obszarów jej działalności należy również produkcja ciekłego paliwa z węgla oraz inwestycje w nowoczesne technologie, które z jednej strony zwiększają jej możliwości produkcyjne, z drugiej zaś tworzą nowe kierunki rozwoju. Do Grupy należą również kopalnie węgla oraz rud żelaza, które pozwalają jej na ekonomiczną, a zarazem wydajną produkcję stali i prądu. Przedsiębiorczość oraz umiejętność dostrzegania nowych trendów doprowadziła w ostatnich latach do znaczącego rozwoju Grupy, co umocniło wiarę jej zarządu w sens kolejnych inwestycji oraz ciągły rozwój.

Wyzwanie

Mając na względzie ochronę środowiska naturalnego, firma ta rozpoczęła poszukiwania możliwie najlepszej technologii składowania popiołów lotnych, które stanowiły efekt uboczny spalania ton węgla w elektrowni o mocy 358 MW. Używany tam węgiel został sklasyfikowany jako typ F, co oznacza, że ma niską jakość, a zawartość popiołu wynosi ok. 60%. Ponadto większość przestrzeni wokół elektrowni gdzie popiół, w formie rzadkiego szlamu, jest składowany w potężnych rowach, została całkowicie zagospodarowana (głównie z powodu stosowania technologii wykorzystującej szlam o niskiej koncentracji popiołu). Rozwiązanie tego problemu powierzono m.in. firmie ABEL, która specjalizuje się w produkcji pomp dla trudnych i niezwykle wymagających zastosowań.

Zastosowanie

Zaproponowane rozwiązanie polegało na tłoczeniu wysoce skoncentrowanego szlamu (o zawartości suchej masy na poziomie 65%) na odległość ponad 7 km, a następnie rozprowadzeniu go na obrzeżach rowów. W rezultacie, szlam ulegał naturalnemu odwodnieniu, a stała masa formowała dodatkową zaporę, zwiększając tym samym objętość składowiska.

Do realizacji zadania niezbędna była jednak niezawodna pompa, która nie tylko zapewni wysokie ciśnienie i odpowiedni przepływ, ale również poradzi sobie z produktem o silnych właściwościach abrazyjnych. Równie istotna była niezawodność oraz minimalny czas przestojów, które wymuszają ograniczenie produkcji energii, co bezpośrednio przełożyłoby się na wynik finansowy Grupy.

Zaproponowane rozwiązanie

Firma Abel, we współpracy z dostawcą urządzeń dla popiołów – Macawber Beekay – zaproponowała rozwiązanie, w którym powstały popiół jest mieszany z wodą w stosunku 65:35. Następnie, powstała w ten sposób gęsta zawiesina transportowana jest do rowów na odległość od 7 do 8 km. Obecnie każda z dwóch linii wyposażona jest w dwie pompy membranowe Abel typu HMQ-1000. Za projekt i wykonanie zadania odpowiedzialna była firma Macawber Beekay Ltd. – wiodący dostawca urządzeń dla popiołu w Indiach.

Hydrauliczne pompy Abel typu HMQ są pompami tłokowo-membranowymi, w których część mechaniczna jest fizycznie oddzielona od transportowanej zawiesiny przez membranę. Rozwiązanie to znacząco ogranicza wycieranie kluczowych elementów pompy. Kontakt z produktem mają jedynie – wykonane z niedrogich materiałów – membrany, zawory oraz gniazda zaworów.

Od stycznia 2010 r. cztery pompy HMQ pracują w zakładzie produkującym stal. Każda z nich transportuje popiół na składowisko niezależnym rurociągiem. Z zakładowych rejestrów wynika, iż typowa, transportowana w układzie zawiesina, zawiera blisko 66% popiołu lotnego i 34% wody. Dla tych warunków przepływ wynosi 115 m3/h, zaś ciśnienie 25 bar.

Dzięki wyjątkowej konstrukcji oraz wysokim standardom produkcji pompy Abel działają niezawodnie nawet w tak trudnych warunkach. Pracując w najwyższym zakresie swoich możliwości, pozwalają na osiągnięcie założonej przez zakład wydajności.

Schemat działania instalacji - pompa Abel HMQ
Schemat działania instalacji - pompa Abel HMQ

Autor artykułu: Wadia Nekzan

SPRAWDŹ OFERTĘ

Pompa Abel typ HMQ

Oferujemy dobór odpowiedniej pompy, pełen zakres prac montażowych, uruchomienie, jak również serwis zainstalowanych już urządzeń. W naszej ofercie znajdują się również oryginalne części zamienne pomp membranowych i tłokowych.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


ANNA DRABIK

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik