Młyn elektromagnetyczny – innowacyjna technologia prosto z Polski

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK
Innowacyjna technologia prosto z Polski

Sebastian Gruszka | s.gruszka@grupa-wolff.eu

Innowacje made in Poland od zawsze charakteryzowały się prostotą. Brzmi to jak oksymoron, jednak w tej prostocie tkwił pewien fenomen, który nadawał nowym rozwiązaniom pierwiastek innowacji. Poszukiwanie najprostszych rozwiązań leży po prostu w naszej, polskiej naturze. Nie inaczej było i tym razem. Opracowany w Polsce młyn elektromagnetyczny łamie konwenanse i zadziwia brakiem elementów mechanicznych oraz niezwykle niskim zużyciem energii. O potencjale tej technologii może świadczyć zainteresowanie, jakie młyn wzbudził podczas tegorocznych targów SyMas, gdzie został zaprezentowany przez GRUPĘ WOLFF.

Młyn elektromagnetyczny w doskonały sposób łączy nowatorskie podejście w zakresie mielenia materiałów sypkich do skali mikro z zachowaniem prostoty instalacji oraz niskim zużyciem energii (oszczędność do 90% energii w stosunku do innych typów młynów, np. kulowych). Ponadto dzięki swej konstrukcji może być on stosowany nie tylko do mielenia materiałów sypkich, ale również do innych procesów wymagających intensywnego mieszania, dyspersji, rozdrabniania, a nawet grzania. Co ważne, procesy te mogą być realizowane zarówno w fazie suchej, jak i mokrej, w sposób ciągły, jak i okresowy. Wszystko to sprawia, iż ta innowacyjna technologia opracowana w Polsce w niedługim czasie może wprowadzić duże zmiany na rynku konwencjonalnych młynów. Już dziś podpytują o nią niemieckie firmy będące potentatami w dziedzinie technologii mielenia.

Zasada działania i zastosowanie

Podstawowym elementem młyna jest wzbudnik elektromagnetyczny generujący we wnętrzu komory mielenia wirujące pole magnetyczne. W wyniku działania pola mielniki wykonane z materiału ferromagnetycznego ulegają polaryzacji oraz są wprawiane w intensywny ruch. W efekcie w komorze mielenia (wykonanej z tytanu lub stali austenitycznej) zachodzą procesy rozdrabiania, mieszania, dyspersji oraz suszenia. Zjawiska te z powodzeniem mogą być stosowane do realizacji wielu procesów, w tym m.in.:

  • mielenia na mokro,
  • mielenia na sucho,
  • mieszania sypkich, twardych materiałów,
  • mieszania cieczy i gazów,
  • aktywacji powierzchni substancji twardych,
  • produkcji aktywnych proszków i ich kompozycji,
  • zmiany niektórych własności fizyko-chemicznych substancji,
  • wytwarzania trwałych emulsji.

Mniejsze zużycie energii nawet o 90%

W przypadku zasilania prądem z sieci energetycznej częstotliwość wirowania wynosi 50Hz, co w przeliczeniu na minutę daje 3000 obrotów. W tym przypadku właśnie taką maksymalną prędkość obrotową osiągną mielniki w obszarze roboczym. Co prawda konstrukcja komory powoduje pewne zmniejszenie wartości indukcji pola, jednak ze względu na dużą głębokość wnikania fal elektromagnetycznych nie przekracza ono 10%.

Do najważniejszych zalet młyna należy wyjątkowo niskie zużycie energii, które w porównaniu z konwencjonalnymi metodami mielenia może być niższe nawet o 90%.

Część dostarczanej do młyna energii jest konwertowana na ciepło, które może zostać wykorzystane do podsuszania mielonego produktu. Co ważne, powstałe ciepło oddawane jest równomiernie do całej objętości produktu, a czas jego przebywania w komorze mielenia jest bardzo krótki. Skuteczność jednoczesnego mielenia oraz suszenia w młynie elektromagnetycznym została potwierdzona badaniami przeprowadzonymi na Politechnice Częstochowskiej.

Sprawdzona skuteczność

Skuteczność procesu mielenia zależy od właściwego doboru parametrów zarówno wzbudnika, jak i komory roboczej oraz kształtu i rozmiarów mielników. Oczywiście równie ważne są własności fizykochemicznych cząstek mielonej substancji.

Moc doprowadzona do strefy aktywnej wirujących mielników może osiągać wartości dużo wyższe niż np. moc osiągana w strefie roboczej młynów kulowych oraz wibracyjnych. Generowana w strefie aktywnej młyna energia skupiona jest przede wszystkim w obszarach zderzeń rotujących mielników i osiąga duże wartości.

Podsumowanie

Szerokie spektrum możliwych zastosowań, znacząco niższe zużycie energii w stosunku do tradycyjnych urządzeń oraz ograniczenie elementów mechanicznych do minimum, a tym samym wysoka niezawodność układu sprawiają, iż młyn elektromagnetyczny stanowi innowacyjne rozwiązanie w skali globalnej. Co warte podkreślenia, technologia ta jest wynikiem polskiej myśli technicznej.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Realizujemy dostawy zarówno pojedynczych urządzeń, jak również w oparciu o własne biuro projektowe i dział montażowy wykonujemy kompletne instalacje stosowane przy produkcji proszków, granulatów, cieczy i past. Nasze prace obejmują zarówno dobór urządzenia (który może być realizowany w oparciu o testy z rzeczywistym produktem), jak również jego montaż, uruchomienie oraz serwis.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)