Przesiewacz do siarczanu amonu dla instalacji magazynowania nawozów

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK

W ramach kontraktu dla jednego z ważniejszych producentów nawozów sztucznych w Polsce, GRUPA WOLFF dostarczy oraz zamontuje (styczeń 2015) przesiewacz saletry amonowej. Urządzenie o wydajności 25 t/h pracować będzie w ramach instalacji magazynowania.

Przesiewacz WAU to sprawdzona konstrukcja, która pracuje w większości kluczowych zakładach nawozowych w Polsce. Dostarczone urządzenie należy do grupy przesiewaczy z bezpośrednio wzbudzanymi pokładami przesiewającymi. Oznacza to, iż w drgania wprawiane są jedynie siatki przesiewacza, a nie jak ma to miejsce w tradycyjnych rozwiązaniach, cała konstrukcja urządzenia. Rozwiązanie to zapewnia dokładny przesiew materiałów drobnoziarnistych przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.

SPRAWDŹ OFERTĘ

PRZESIEWACZE DROBNOZIARNISTYCH PRODUKTÓW SYPKICH Z BEZPOŚREDNIO WZBUDZANYMI SITAMI

Dostarczamy przesiewacze wibracyjne, rynny przesiewająco-transportujące, separatory powietrzne oraz urządzenia do pomiaru granulacji on-line. Nasze prace obejmują zarówno dobór urządzenia (który może być realizowany w oparciu o testy z rzeczywistym produktem), jak również jego montaż, uruchomienie oraz serwis.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat wiadomości

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)