Instalacja centralnego odkurzania

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

Przedmiotem kontraktu było wykonanie w systemie pod klucz instalacji centralnego odkurzania dla konstrukcji podestów, suwnic oraz podtorzy.

Przedmiot umowy zawartej pomiędzy globalnym producentem srebra i miedzi, a GRUPĄ WOLFF, obejmował:

 • wykonanie inwentaryzacji istniejącej infrastruktury technicznej i technologicznej w obrębie planowanej inwestycji pod kątem prac projektowych oraz pomiarów geodezyjnych,
 • wykonanie projektu budowlanego,
 • uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
 • opracowanie wykonawczej, wielobranżowej dokumentacji instalacji centralnego odkurzania,
 • dostawę i montaż elementów instalacji centralnego odkurzania,
 • wykonanie robót budowlanych i montażowych,
 • przeprowadzenie rozruchu przedmiotowej instalacji,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 • segregację i wywóz odpadów, wykonanie prób i pomiarów, wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, powiadomienie nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, skompletowanie i dostarczenie zamawiającemu kompletu atestów i certyfikatów.

Podstawowe parametry instalacji:

 • wydajność/podciśnienie 1200 m3/h / 500 mbar,
 • separator wstępny 1 m3 – 2 szt.,
 • instalacja rurowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym do strefy C5I.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Przemysłowe instalacje centralnego odkurzania

W ramach naszego biura projektowego oraz działu montażowo-serwisowego wykonujemy projekty oraz budujemy kompletne instalacje centralnego odkurzania. Nasze prace realizujemy także dla stref zagrożonych wybuchem. Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)