Zabezpieczenie przed wybuchem dwóch linii kruszarek nowego bloku energetycznego

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

GRUPA WOLFF zaprojektuje i dostarczy system przeciwwybuchowy dla dwóch linii kruszarek nowo budowanego bloku energetycznego w Tychach. Jest to kolejny projekt, po dostawie instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania, realizowany w ramach tej samej inwestycji.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe kruszarkowni zostaną zrealizowane w oparciu o tzw. system tłumienia i odprzęgania wybuchu typu HRD (ang. High Rate Discharge). Co ważne, komponenty systemu będą certyfikowane zgodnie z ATEX (urządzenia mogą być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem, a także jako systemy zabezpieczające) oraz SIL (poświadczenie o niezawodności urządzeń) co gwarantuje ich skuteczność.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

W zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych nasze działania obejmują audyt instalacji zagrożonych wybuchem pod kątem spełnienia wymogów dyrektywy ATEX, obliczenia odporności konstrukcyjnej urządzeń i aparatów zagrożonych wybuchem, zabezpieczenie instalacji przed skutkami wybuchu, opracowanie powykonawczej oceny ryzyka wybuchu oraz przeprowadzenie szkolenia zarówno z obsługi wdrożonych systemów, jak również pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)