Dostawa i montaż nietypowych przesiewaczy odwadniających

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK

Od jednego z liderów europejskiego rynku chemicznego, GRUPA WOLFF otrzymała zamówienie na dostawę w wersji „pod klucz” trzech przesiewaczy.

Urządzenia, które pracować będą z mleczkiem wapiennym, czyli koloidalną zawiesiną wodorotlenku wapnia w wodzie, charakteryzują się nietypową konstrukcją. Każdy z dostarczonych przesiewaczy został podzielony na dwie sekcje – w pierwszej z nich produkt jest przesiewany i odwadniany, natomiast w drugiej pozostałość na sicie jest domywana z wykorzystaniem zestawu dysz natryskowych. Rozwiązanie to zapewnia najwyższą jakość produktu finalnego. Wydajność każdego z dostarczonych przesiewaczy to 170 m3/h.

Zakres prac obejmuje dostawę przesiewaczy, wykonanie zamknięcia i króćców wysypowych, pełny montaż oraz uruchomienie przesiewaczy.

SPRAWDŹ OFERTĘ

PRZESIEWACZE DROBNOZIARNISTYCH PRODUKTÓW SYPKICH Z BEZPOŚREDNIO WZBUDZANYMI SITAMI

Dostarczamy przesiewacze wibracyjne, rynny przesiewająco-transportujące, separatory powietrzne oraz urządzenia do pomiaru granulacji on-line. Nasze prace obejmują zarówno dobór urządzenia (który może być realizowany w oparciu o testy z rzeczywistym produktem), jak również jego montaż, uruchomienie oraz serwis.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)