Pobieranie próbek materiałów sypkich z linii transportu pneumatycznego na przykładzie instalacji odsiarczania spalin

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK
Pobieranie próbek materiałów sypkich z linii transportu pneumatycznego na przykładzie instalacji odsiarczania spalin

Ze względu na coraz wyższe standardy środowiskowe projektowanie instalacji przemysłowych wymaga wysokiej dbałości o detale, które mogą mieć istotny wpływ na ich późniejszą efektywność. Nie inaczej jest w przypadku instalacji odsiarczania spalin – wysoka jakość sorbentu, który odpowiada za skuteczne wiązanie tlenku siarki oraz ma wpływ na inne parametry procesu, wydaje się oczywista. To właśnie z tego względu nowe instalacje odsiarczania spalin bardzo często wyposażane są w tzw. próbobiernie materiałów sypkich – niewielkie urządzenia umożliwiające pobór określonej ilości mączki wapiennej, która następnie poddawana jest analizie w laboratorium.

Mokre odsiarczanie spalin metodą wapienną charakteryzuje się wysoką skutecznością sięgającą 90–95% oraz stosunkowo niskim zużyciem sorbentu. Ponadto w procesie odsiarczania powstaje gips, który następnie może zostać zagospodarowany przez inne sektory gospodarki. Dzięki tym zaletom ponad 90% instalacji odsiarczania spalin na świecie zostało wykonanych w oparciu właśnie o tę technologię. Odsiarczanie spalin na mokro cieszy się powodzeniem również w Polsce, gdzie w ostatnich latach powstało kilka dużych instalacji tego typu.

W przypadku instalacji odsiarczania spalin układy poboru próbek montowane są na liniach nadciśnieniowego transportu pneumatycznego służących do rozładunku cystern, które dowożą sorbent na teren zakładu. W ten sposób możliwa jest kontrola jakości mączki wapiennej na wczesnym etapie procesu, co umożliwia odmowę przyjęcia towaru niespełniającego założonych parametrów.

W czasie analiz bada się sorbent pod kątem zawartości takich składników jak: CaCO3, MgO, NR + SiO2, SiO2, Fe2O3, Al2O3, SO3, Na2O, K2O, ponadto weryfikuje się zawartość wilgoci, pozostałości na sicie 0,075 mm oraz właściwą powierzchnię ziarna.

Ze względu na właściwości mączki wapiennej – wysoka higroskopijność, właściwości wycierające, tendencja do tzw. cementowienia – urządzenie do poboru próbek musi spełniać szereg istotnych parametrów.

Przykładowo próbobiernie typu SamFlow, które składają się z pneumatycznego zaworu zaciskowego, rurki, pojemnika na pobierany materiał oraz filtra, dzięki swej prostej konstrukcji charakteryzują się kilkoma kluczowymi dla poboru mączki wapiennej cechami.

Są to m.in.:

  • ograniczenie do minimum martwych stref, gdzie mógłby osadzać się produkt – w przypadku dłuższych okresów przestojowych mogłoby to doprowadzić do „cementowania materiału”, a to w konsekwencji do zablokowania próbobierni oraz zanieczyszczenia pobranej próbki,
  • brak elementów zabudowanych w świetle transportowanego produktu, które ulegałyby szybkiemu wycieraniu,
  • wysoka szczelność, która uniemożliwia wydmuchiwanie materiału poza instalację transportującą,
  • pobór reprezentatywnych prób o wymaganej objętości.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy GRUPA WOLFF dostarczyła kilkanaście próbobierni typu SamFlow. Wszystkie urządzenia zostały z powodzeniem zainstalowane w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach, gdzie odgrywają ważną rolę w procesie kontroli jakości sorbentu.

Pobór próbki następuje poprzez powtarzające się krótkotrwałe otwarcie pneumatycznego zaworu zaciskowego próbnika (przerywany sygnał próbkujący). Przy otwartym zaworze produkt wraz z powietrzem jest wdmuchiwany do pojemnika. Po zamknięciu zaworu zaciskowego produkt opada na dno pojemnika, a powietrze (ciśnienie) uchodzi przez filtr zlokalizowany w górnej części pojemnika, przy wlocie materiału. Czas otwarcia zaworu jest bardzo krótki, dzięki czemu wyeliminowano zjawisko ciągłego przepływu powietrza przez filtr, co mogłoby prowadzić do jego zapchania.

Pulsujące powietrze może być dostarczane do próbobierni poprzez mechaniczny ręczny sterownik lub poprzez elektromagnetyczny zawór powietrza podłączony do systemu sterującego (PLC). Próbobiernia wyposażona jest we wkręcaną polipropylenową butelkę, do której jest pobierana próbka. Po poborze próbki butelka jest wykręcana, a do próbobierni mocowana jest kolejna butelka.

Pobieranie próbek materiałów sypkich

Zawór zaciskowy sterowany sprężonym powietrzem

Filtr umożliwiający uwolnienie nadmiaru sprężonego powietrza

Odkręcana butelka, do której pobierana jest próbka proszku

SPRAWDŹ OFERTĘ

Pobieranie próbek materiałów sypkich z linii transportu pneumatycznego na przykładzie instalacji odsiarczania spalin

Realizujemy dostawy zarówno pojedynczych urządzeń, jak również w oparciu o własne biuro projektowe i dział montażowy wykonujemy kompletne instalacje stosowane przy produkcji proszków, granulatów, cieczy i past.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik