Kolejne zamówienie na przesiewacze mleczka wapiennego

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK

To już kolejne zlecenie od jednego z liderów europejskiego rynku chemicznego. Po otrzymaniu zamówienia na trzy przesiewacze przeznaczone do pracy na mokro, tym razem GRUPA WOLFF dostarczy dwa urządzenia o analogicznej konstrukcji.

Nowe przesiewacze zostały zaprojektowane w ten sam sposób, jak w przypadku wcześniejszego zlecenia. Oznacza to, iż będą one wyposażone w jeden pokład z sitem szczelinowym oraz specjalne dysze płuczące produkt w końcowej części przesiewacza.

Urządzenia zostaną zamontowane za lasownikami wapna palonego. Ich zadaniem będzie oddzielenie od mleka wapiennego tzw. niedopału, czyli fragmentów niedopalonego kamienia wapiennego, który nie przereagował z wodą w lasownikach.

Zakres zlecenia obejmował będzie demontaż starych przesiewaczy, montaż konstrukcji pod nowe urządzenia, montaż i przyłączenie do instalacji oraz uruchomienie nowych przesiewaczy.

SPRAWDŹ OFERTĘ

PRZESIEWACZE DROBNOZIARNISTYCH PRODUKTÓW SYPKICH Z BEZPOŚREDNIO WZBUDZANYMI SITAMI

Dostarczamy przesiewacze wibracyjne, rynny przesiewająco-transportujące, separatory powietrzne oraz urządzenia do pomiaru granulacji on-line. Nasze prace obejmują zarówno dobór urządzenia (który może być realizowany w oparciu o testy z rzeczywistym produktem), jak również jego montaż, uruchomienie oraz serwis.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat wiadomości

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)