Zestaw do odsysania pyłów z reaktora po procesie karbonizacji w instalacji rozkładu termicznego odpadów

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

Na zlecenie dynamicznie rozwijającej się firmy produkującej i dostarczającej innowacyjne maszyny oraz urządzenia do utylizacji opon i plastików, GRUPA WOLFF w ramach kontraktu w systemie „pod klucz” zrealizuje zamówienie na zestaw do odsysania pyłów z reaktora po procesie karbonizacji w instalacji rozkładu termicznego odpadów.

Ze względu na palny, a tym samym wybuchowy charakter odciąganych pyłów, instalacja zostanie wyposażona w niezbędne w takich sytuacjach systemy przeciwwybuchowe. W ten sposób spełnione zostaną zasadnicze wymogi dyrektywy ATEX.

W skład zestawu do odsysania pyłów po karbonizacji wchodzą:

  • Filtrocyklon wraz z konstrukcją nośną,
  • dmuchawa podciśnieniowa w obudowie dźwiękochłonnej,
  • dozownik celkowy oraz klapa zwrotnia pełniące funkcję odsprzęgania wybuchu,
  • zabezpieczenia przeciwwybuchowe (układ bezpłomieniowego odciążania wybuchu),
  • separator magnetyczny w wersji Atex,
  • instalacja rurowa podciśnieniowa.

Technologia termicznego rozkładu odpadów gumowych

Proces termolizy w instalacji rozkładu termicznego odpadów gumowych przebiega w poziomym reaktorze i polega na podgrzewaniu odpadów do temperatury 340÷400°C, efektem czego jest uwolnienie składników organicznych odpadów w postaci gazowej bądź stałej. W kolejnych etapach procesu uzyskiwane są paliwa gazowe, produkty olejowe, złom stalowy oraz związki węgla – karbonizat. W karbonizatach znajduje się około 40% nie spalonego węgla, który nie spełnia norm UE, jak i polskiego prawa, wobec czego nie nadaje się do składowania bez powtórnego termicznego przetworzenia. Aby usunąć powstały w reaktorze karbonizat, usuwa się go za pomocą specjalistycznego odkurzacza przemysłowego, a następnie magazynuje się go w dużych workach typu big-bag.

Zakres kontraktu obejmuje:

  • dostarczenie urządzeń, produktów oraz elementów instalacji wchodzących w skład zestawu do odsysania pyłów,
  • montaż oraz uruchomienie.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Instalacje odpylania

W ramach naszego biura projektowego oraz działu montażowo-serwisowego wykonujemy projekty oraz budujemy kompletne instalacje odpylania. Nasze prace realizujemy także dla stref zagrożonych wybuchem.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)