Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego (DSBW) dla czterech instalacji odpylających w branży farmaceutycznej

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

W najbliższym czasie dla klienta z branży farmaceutycznej GRUPA WOLFF zrealizuje kompleksową modyfikację czterech instalacji odpylających suszarnie pracujące w strefach wybuchowości 21 i 22. Działania wchodzące w zakres projektu tworzą tzw. Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego (DSBW).

Zakres prac, jakie wykona GRUPA WOLFF, obejmować będzie:

  • przeprowadzenie audytu ATEX i technicznego, sprawdzających wykonalność inwestycji,
  • wykonanie wstępnego projektu modyfikacji instalacji odpylania wraz z zabezpieczeniami HRD dla jednostek filtracyjnych pracujących z mieszaniną pyłów i rozpuszczalnikami farmaceutycznymi,
  • inwentaryzację, modelowanie oraz obliczenia wytrzymałości konstrukcyjnej,
  • wykonanie projektu wzmocnień dla instalacji odpylającej,
  • dostawę, montaż i uruchomienie systemu tłumienia i odsprzęgania wybuchu,
  • wykonanie wzmocnień instalacji oraz wymianę rurociągów,
  • modyfikację i rozbudowę AKPiA (Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki),
  • powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu instalacji.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego

DSBW to kompleksowy system przeciwwybuchowy, który obejmuje 6 podstawowych działań. Ponieważ jednak każdy przypadek traktujemy indywidualnie, ostateczny zakres niezbędnych działań określamy na podstawie audytu bezpieczeństwa wybuchowego. Co ważne, DSWB może być stosowane dla pojedynczych urządzeń, fragmentów instalacji, jak również całych zakładów przemysłowych.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)