Dostawa jednostki odpylającej dla pyłów żywic wraz zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

GRUPA WOLFF zrealizuje zamówienie na dostawę instalacji odpylającej dla pyłów żywic wraz z zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi oraz pełną automatyką. Maksymalne ciśnienie wybuchu Pmax przedmiotowego pyłu żywicy wynosi 8,8 bar, natomiast minimalna energia zapłonu kształtuje się na poziomie 1-3 mJ.

Instalacja odpylająca zlokalizowane będzie na zewnątrz hali produkcyjnej. Wybrana jednostka filtracyjna, o założonej wydajności 3000 m3/h, będzie wyposażona w wysoko skuteczny system oczyszczania wkładów filtracyjnych z automatycznym układem czyszczenia (uruchomienie układu czyszczenia będzie warunkowane różnicą ciśnień między komorą czystą a komorą brudną filtra). Rozwiązanie to pozwoli na ciągłą pracę jednostki odpylającej także w podczas cyklu czyszczenia filtrów.

W celu spełnienia wymaganych parametrów pracy instalacja zostanie wyposażona w wentylator promieniowy certyfikowany dopuszczający go do pracy w strefach zagrożenia wybuchem.

Sama jednostka filtracyjna, ze względu na obecność w układzie wybuchowych pyłów, zostanie wyposażona w układ przeciwwybuchowy oparty o następujące rozwiązania:

  • odciążanie wybuchu (jednostka filtracyjna zostanie wyposażona w dwa panele dekompresyjne typu VD),
  • odsprzęganie wybuchu (na kanale brudnego powietrza zostanie zabudowana butla HRD oraz czujnik podczerwieni IR-13. Układ ten będzie miał za zadanie nie dopuścić do rozprzestrzenienia się wybuchu na sąsiednie aparaty).

Szafa sterująca, odpowiedzialna za rozruch wentylatora oraz kontrolę systemu oczyszczania wkładów filtracyjnych i zabezpieczeń przeciwwybuchowych, zostanie umieszczona poza strefą zagrożenia wybuchem.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Instalacje odpylania

W ramach naszego biura projektowego oraz działu montażowo-serwisowego wykonujemy projekty oraz budujemy kompletne instalacje odpylania. Nasze prace realizujemy także dla stref zagrożonych wybuchem.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)