Kilkanaście systemów kontroli uziemienia dla producenta soczewek okularowych

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


ŁUKASZ GODAWA

Na zlecenie światowego lidera w dziedzinie projektowania, produkcji i personalizacji soczewek okularowych, GRUPA WOLFF dostarczyła kilkanaście systemów kontroli i odprowadzania ładunków elektrostatycznych z metalowych beczek o pojemnościach 200 l i zbiorników IBC o pojemnościach 1000 l, w których przechowywane są środki łatwopalne.

Kontrolowanie zagrożeń elektrostatycznych w czasie pracy z metalowymi pojemnikami czy zbiornikami, które nie są na stałe powiązane z instalacją, sprowadza się do stosowania specjalnie zaprojektowanych urządzeń do tymczasowego łączenia i skutecznego odprowadzania ładunków elektrostatycznych do ziemi, co eliminuje źródło potencjalnego zapłonu.

Wielokrotny pobór produktów z beczek, które są odizolowane od ziemi, powoduje gromadzenie się na ich powierzchni ładunków elektrycznych. W przypadku kontaktu beczek ze znajdującymi się w pobliżu przewodnikami tj. urządzeniami w zakładzie czy też pracownikami, dochodzi do wyładowań elektrostatycznych. Powstałe w ten sposób iskry stanowią potencjalne źródło zapłonu oparów pobieranych z beczek cieczy. Z tego względu istnieje konieczność natychmiastowego odprowadzania ładunków powstających podczas procesu do ziemi.

Analiza problemu wskazała, iż najlepszym rozwiązaniem w tym konkretnym przypadku będzie zastosowanie systemu serii Bond-Rite REMOTE EP. Urządzenie zasilane z sieci nie tylko odprowadza ładunki elektrostatyczne do ziemi, ale również kontroluje czy połączenie miedzy beczką a ziemią zostało wykonane prawidłowo. Przykładowo, system nie zezwoli na rozpoczęcie procesu jeśli przewód uziemiający jest uszkodzony, lub klamra zaciskowa nie została podpięta prawidłowo. System komunikuje się z operatorem za pomocą diody LED.

System Bond-Rite REMOTE EP posiada uniwersalny zasilacz w obudowie GRP oraz skrzynkę rozdzielającą, dzięki czemu możliwe jest rozdzielenie zasilania do 10 jednostek Bond-Rite. Poza zasilaczem i skrzynką rozdzielającą, podstawowe elementy systemu stanowią: moduł monitorujący stan uziemienia z diodą ostrzegawczą, zacisk ze stali nierdzewnej z ostrymi zębami, dzięki którym możliwe jest przebicie się przez warstwy izolujące czy też zanieczyszczenia oraz przewód spiralny.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Uziemienia elektrostatyczne

Dostarczamy uziemienia elektrostatyczne (systemy kontrolery uziemienia, zaciski i przewody uziemiające, stacje kontroli obuwia i rękawic), które ograniczają ryzyko powstania wybuchu palnych substancji w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


ŁUKASZ GODAWA

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)