Jak poradziliśmy sobie z wyładowaniami elektrostatycznymi w branży farb i lakierów

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


ŁUKASZ GODAWA
Problem wyładowań elektrostatycznych w branży farb i lakierów

Branża farb i lakierów bardzo często boryka się z problemem wyładowań elektrostatycznych, które mogą prowadzić do pożaru, a w skrajnych przypadkach do wybuchu. Problem ten dostrzegł jeden z rynkowych potentatów w zakresie produkcji powłok malarskich dla segmentu dekoracyjnego, lądowego, morskiego, kontenerowego oraz jachtowego.

W zakładach tego typu każdego dnia realizowane są setki operacji przelewania i mieszania palnych substancji. Brak właściwych procedur postępowania oraz odpowiedniego wyposażenia może doprowadzić do katastrofy. Historia pokazuje, że pozornie błaha czynność, jak przelewanie rozpuszczalnika z jednego pojemnika do drugiego, może być przyczyną pożaru – mówi Łukasz Godawa, Inżynier Sprzedaży Uziemień Elektrostatycznych w GRUPIE WOLFF. – To właśnie ze względu na wspomniane zagrożenia nasz klient na przestrzeni ostatnich miesięcy zdecydował się na zakup szeregu uziemień oraz systemów kontroli uziemienia – dodaje.

Dostarczone uziemienia przeznaczono m.in. do monitorowania mieszalników oraz metalowych beczek, służących do miksowania, przelewania oraz przesypywania półproduktów, z których następnie wytwarzane są farby. Wszystkie wymienione procesy są nierozłącznie związane z kumulacją ładunków elektrostatycznych, dlatego też brak właściwego uziemienia mógłby doprowadzić do przeskoku iskry, a w konsekwencji zapłonu par cieczy lub chmury pyłu.

Wśród dostarczonych rozwiązań znajdują się między innymi systemy typu Bond-Rite, które umożliwią łatwe i bezpieczne monitorowanie połączenia wyrównawczego i uziemiającego wspomnianych wcześniej urządzeń. System Bond-Rite CLAMP składa się z samotestującego zacisku z przewodem spiralnym wraz ze skrzynką przyłączeniową z bolcem, który służy do odwieszania zacisku. Bond-Rite EZ natomiast jest przenośnym zestawem zacisków z klamrą samotestującą.

Celem uziemienia big-bagów zastosowano system kontroli uziemienia Earth-Rite FIBC, który weryfikuje czy zgromadzone na nich ładunki elektrostatyczne są właściwie odprowadzane do ziemi. Dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo podczas napełniania i opróżniania big-bagów typu C.

Do uziemiania metalowych beczek zastosowano zaciski VESX45 oraz VESX90.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Uziemienia elektrostatyczne

Dostarczamy uziemienia elektrostatyczne (systemy kontrolery uziemienia, zaciski i przewody uziemiające, stacje kontroli obuwia i rękawic), które ograniczają ryzyko powstania wybuchu palnych substancji w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


ŁUKASZ GODAWA

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat wiadomości

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)