Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń ATEX dla potentata naftowego

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARIUSZ BALICKI

Dążąc do zapewnienia stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania swoich zakładów, jeden z polskich potentatów naftowych zlecił spółce ATEX przeprowadzenie trzech specjalistycznych szkoleń ATEX dla swojego personelu z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w przemyśle.

Przedmiotowe szkolenia mają charakter zamknięty, dlatego ich tematyka została indywidualnie dopasowana do specyfiki przedsiębiorstwa.

Szkolenie ATEX, które przeprowadzone zostanie przez ekspertów ds. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego, jest kierowane do kierowników, inżynierów produkcji, pracowników utrzymania ruchu, mistrzów oraz pracowników zajmujących się nadzorem i eksploatacją.

Swoim zakresem szkolenie obejmie najważniejsze zagadnienia wynikające z Dyrektyw ATEX oraz zharmonizowanych z nimi norm. Poruszone zostaną kwestie prawno-techniczne, między innymi podstawy prawne związane z bezpieczeństwem wybuchowym, problemami Oceny Ryzyka Wybuchu wynikającymi z zapisów rozporządzenia ATEX 137 oraz stosowanej metodologii oceny, jak również oceną zagrożenia wybuchem wynikającą z Rozporządzenia MSWiA.

Przedmiotem szkoleń będą także zagadnienia związane z klasyfikacją i wyznaczaniem zasięgu stref zagrożenia wybuchem dla par cieczy i gazów oraz zagrożenia i sposoby ograniczenia źródeł zapłonu – uwzględniony zostanie problem uziemień elektrostatycznych ze wskazaniem na dostępne rozwiązania techniczne do ochrony przed elektrycznością statyczną.

Szkolenie ATEX uzupełnione zostanie o prezentację szeregu krótkich filmów ilustrujących m.in.:

  • skuteczność (zalety i ograniczenia) stosowania poszczególnych systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych,
  • podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia prac i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem (zagrożenia wynikające z elektryczności statycznej),
  • animacje prezentujące wybuchy pyłów oraz gazów i par rozpuszczalników w przemyśle.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Oferta szkoleń ATEX przewiduje możliwość uczestnictwa w szkoleniach otwartych, wedle konkretnie ustalonego programu, bądź zamkniętych, dostosowanych do specyfiki danego zakładu produkcyjnego lub organizacji.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARIUSZ BALICKI

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)