Audyt Bezpieczeństwa Wybuchowego dla bloku biomasowego w elektrowni cieplnej

Wacław Smardzewski

Skontaktuj się z naszym inżynierem


WACŁAW SMARDZEWSKI

Na zlecenie elektrowni cieplnej, specjaliści spółki ATEX wykonają Audyt techniczny dotyczący weryfikacji dokumentacji kontroli urządzeń pracujących w strefie zagrożenia wybuchem na bloku biomasowym.

Zakres audytu obejmował będzie przegląd i weryfikację dokumentacji technicznej, instrukcji eksploatacji odnoszących się do kontroli i eksploatacji urządzeń znajdujących się w strefach zagrożenia wybuchem dla części mechanicznej (m.in. przenośniki, przekładnie) oraz elektrycznej (tj. silniki elektryczne, oświetlenie, osprzęt łączeniowy etc.) pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Ponadto opracowanie raportu z przeglądu uzupełnione zostanie wnioskami i szczegółowymi wytycznymi do opracowania Kart Kontroli Urządzeń będących w strefach zagrożeń wybuchem dla poszczególnych grup urządzeń.

Podobne zlecenie dotyczące instrukcji prac serwisowych, specjaliści spółki ATEX wykonali pewien czas temu dla kopalni węgla brunatnego. Przedmiotem tejże instrukcji było określenie zasad prowadzenia prac remontowych w obiektach Nawęglania, w których występują strefy zagrożenia wybuchem w czasie pracy urządzeń.

Instrukcja ta objęła następujące prace remontowe:

  • wewnątrz przesypów,
  • wewnątrz zasobników węgla (przykotłowych i szczelinowych),
  • na rurociągach i kanałach odpylania,
  • w komorach filtrów odpylania,
  • na zewnątrz w/w instalacji i obiektów.

W opracowaniu omówiono przyczyny powstania zagrożenia pożarowego, wybuchowego lub innego miejscowego zagrożenia, a także przyczyny rozprzestrzeniania się skutków wybuchu/pożaru. Opisano zobowiązania pracowników do przeprowadzania kontroli po zakończeniu prac remontowych oraz odpowiednie postępowanie ograniczające zagrożenie wybuchem/pożarem. Sprecyzowano również zadania i obowiązki personelu w przypadku wystąpienia wybuchu/ pożaru lub zagrożenia wybuchem.

Często końcowi użytkownicy instalacji produkcyjnych nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w stosowaniu przepisów związanych z bezpiecznym użytkowaniem instalacji w warunkach zagrożenia wybuchem, dlatego też wykonane audyty zapewnią rozpoznanie ewentualnego problemu zagrożenia wybuchem nie tylko w fazie prac projektowych, montażowych i odbiorowych, jak również podczas eksploatowania urządzeń i/lub linii technologicznych.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Audyt Bezpieczeństwa Wybuchowego

Zakres naszej oferty obejmuje wykonywanie rożnego typu opracowań ATEX oraz audytów ATEX dla istniejących, jak również nowo-powstających instalacji procesowych.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Wacław Smardzewski

Skontaktuj się z naszym inżynierem


WACŁAW SMARDZEWSKI

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)