Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla wiodącego producenta żywności dla niemowląt

Wacław Smardzewski

Skontaktuj się z naszym inżynierem


WACŁAW SMARDZEWSKI

Dla wiodącego producenta żywności dla niemowląt specjaliści spółki ATEX, będącej częścią GRUPY WOLFF, opracowali Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Analizie i ocenie ryzyka zagrożenia wybuchem poddano instalacje produkcyjne odżywek sypkich i kaszek dla niemowląt (m.in. układy rozładunku surowców sypkich, zbiorniki magazynowe, układy ważące, przesiewacze) oraz zakładową kotłownię węglową, sieć dystrybucji gazu ziemnego, stanowiska ładowania akumulatorów oraz stanowiska magazynowania butli z gazem propan-butan.

Analiza i ocena ryzyka zagrożenia wybuchem zostały wykonane dla normalnych, niezakłóconych stanów pracy analizowanych obszarów/instalacji. Specjaliści zapoznali się ze stosowanymi w zakładzie technologiami produkcji, co pozwoliło im na identyfikację oraz ocenę zagrożeń, jakie stwarzają urządzenia, procesy technologiczne, a także stosowane substancje.

Określono strefy zagrożenia wybuchem, które wynikają z obecności palnych pyłów pochodzących od stosowanych w zakładzie surowców, pyłów węgla kamiennego oraz gazów, które w mieszaninie z powietrzem mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. Ponadto oszacowano prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu. Wykazano ryzyko wybuchu wraz z przeanalizowaniem scenariuszy awaryjnych i określeniem możliwych skutków. Celem poprawy poziomu bezpieczeństwa analizowanego obszaru zakładu, zalecono wykonanie odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych.

DZPW wykonano w ramach dostosowania obszarów zakładu do wymogów prawa polskiego oraz unijnego.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Zakres naszej oferty obejmuje wykonywanie Dokumentów Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla istniejących, jak również nowo-powstających instalacji procesowych.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Wacław Smardzewski

Skontaktuj się z naszym inżynierem


WACŁAW SMARDZEWSKI

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)