Kontrakt na dostawę przesiewaczy wibracyjnych w systemie „pod klucz” dla znaczącego europejskiego producenta nawozów sztucznych

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK

Dla dużego europejskiego producenta nawozów sztucznych GRUPA WOLFF realizuje obecnie jeden z większych na naszym kontynencie kontraktów na dostawę przesiewaczy wibracyjnych. Jest to trzeci znaczący kontrakt firmy na dostawę przesiewaczy w ostatnim czasie, w tym drugi dla branży nawozów sztucznych. Realizacja zadania potrwa do 2019 roku. Szczegóły dotyczące umowy, a także procesu technologicznego zostały objęte klauzulą poufności.

Zadanie zostanie wykonane w systemie „pod klucz” i będzie obejmowało dostawę, nadzór nad montażem, uruchomienie oraz późniejszy serwis urządzeń dla dwóch linii granulacji. Urządzenia będą odpowiedzialne za odseparowanie ze strumienia granulowanego nawozu frakcji gotowego produktu przeznaczonego do sprzedaży. Frakcje niespełniające restrykcyjnych wymogów producenta w zakresie granulacji zostaną ponownie zawrócone do procesu.

Przesiewacze są bezobsługowe i przystosowane do pracy ciągłej. Zastosowany jest w nich system bezpośredniego przeniesienia drgań na siatki przesiewające poprzez szereg głowic elektromagnetycznych przekazujących drgania na osie wahliwe stykające się z siatkami. Podczas pracy obudowa przesiewacza pozostaje statyczna. System ten pozwala na uzyskanie dużej wydajności i bardzo dobrej jakości przesiewanego produktu. Jednocześnie, ze względu na zastosowany system automatycznego czyszczenia sit w trakcie pracy przesiewacza, możliwość zaklejania się sit jest ograniczona do minimum.

SPRAWDŹ OFERTĘ

PRZESIEWACZE DROBNOZIARNISTYCH PRODUKTÓW SYPKICH Z BEZPOŚREDNIO WZBUDZANYMI SITAMI

Dostarczamy przesiewacze wibracyjne, rynny przesiewająco-transportujące, separatory powietrzne oraz urządzenia do pomiaru granulacji on-line. Nasze prace obejmują zarówno dobór urządzenia (który może być realizowany w oparciu o testy z rzeczywistym produktem), jak również jego montaż, uruchomienie oraz serwis.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat wiadomości

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)