Dostawa uziemień elektrostatycznych dla zakładu farmaceutycznego w celu dostosowania pomieszczeń produkcyjnych do wymagań ATEX

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


ŁUKASZ GODAWA

Jeden z globalnych producentów farmaceutycznych zwrócił się do GRUPY WOLFF z prośbą o dobór i dostawę systemów uziemiających do pomieszczeń zakładu, w których odbywa się produkcja z udziałem substancji organicznych i w których są wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem. Zlecenie ma na celu dostosowanie pomieszczeń do wymagań polskich przepisów oraz Polskich Norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie przeciwpożarowym.

Doboru odpowiednich uziemień elektrostatycznych dokonano na podstawie dostarczonych przez Klienta Specyfikacji Wymagań Użytkownika dla Obiektu Technicznego, w których wskazano na potrzebę konkretnych zmian w celu zwiększenia bezpieczeństwa procesowego oraz komfortu pracy. Uwzględniają one miejsca, w których ze względu na odbywające się procesy technologiczne powinny zostać zainstalowane uziemienia oraz wskazują na planowane wprowadzenie nowych urządzeń i akcesoriów oraz modyfikacje istniejących instalacji.

Uziemione zostaną m.in. przejezdne granulatory oraz młynki, zbiorniki jezdne z roztworami, beczki z substancjami chemicznymi i surowcami sypkimi, a także stelaże z workami na śmieci i wózki ze sprzętem pomocniczym.

Łącznie dostarczono:

  • ponad 100 zacisków uziemiających, wykonanych ze stali nierdzewnej z dwoma zębami z węglika wolframu, które są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, wraz z przewodami o długościach 3 i 5 m, a także jednożyłowe przewody spiralne do wyrównania potencjałów;
  • ponad 30 systemów kontroli uziemienia Bond-Rite CLAMP, składających się z samotestującego zacisku z przewodem oraz skrzynki przyłączeniowej służącej do odwieszania zacisku – umożliwią one łatwe i bezpieczne monitorowanie połączenia wyrównawczego i uziemiającego urządzeń pracujących w pomieszczeniach produkcyjnych.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Uziemienia elektrostatyczne

Dostarczamy uziemienia elektrostatyczne (systemy kontrolery uziemienia, zaciski i przewody uziemiające, stacje kontroli obuwia i rękawic), które ograniczają ryzyko powstania wybuchu palnych substancji w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


ŁUKASZ GODAWA

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)