Odsprzęganie fali ciśnienia wybuchu – prosta i skuteczna forma ochrony, czyli kilka słów o klapie zwrotnej SNR

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

W ostatnim czasie poszerzyliśmy swoją ofertę z obszaru zabezpieczeń przeciwwybuchowych o nowe – proste i ekonomiczne rozwiązanie jakim jest klapa zwrotna SNR.

Jak to działa?

W momencie, gdy na instalacji dojdzie do eksplozji, klapa natychmiast zamknie rurociąg, odcinając miejsce wybuchu od pozostałej części instalacji, co uniemożliwi propagację (rozprzestrzenienie) wybuchu poprzez kanały i przesypy na sąsiednie urządzenia i aparaty. Stosując to rozwiązanie można zapobiec dużo groźniejszym wybuchom wtórnym.

Klapa zwrotna z powodzeniem może być stosowana dla palnych pyłów pochodzenia organicznego oraz pyłów metali występujących na przykład w podciśnieniowych jednostkach odpylających lub w jednostkach centralnego odkurzania. Klapa może pracować w strefach zagrożenia wybuchem 20, 21 i 22 wewnątrz instalacji oraz 21 i 22 na zewnątrz instalacji.

Urządzenie wykonane jest ze stali węglowej oraz stali nierdzewnej. Co ważne, klapę należy montować w pozycji poziomej na prostym odcinku rurociągu. Jego średnica powinna być taka sama jak średnica przyłącza klapy zwrotnej. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyposażenia klap o układ blokady otwarcia po zadziałaniu klapy, czujnik zamknięcia lub pojemnościowy czujnik blokady klapy przez przepływający materiał.

Zobacz pokaz wybuchów bez i z użyciem klapy zwrotnej

Wybuch pyłu cukru w aparacie zabezpieczonym poprzez panel dekompresyjny i klapę zwrotną

Powyższy film ukazuje wybuch pyłu cukru w aparacie zabezpieczonym poprzez panel dekompresyjny oraz układ odsprzęgania (niebieska klapa zwrotna SNR na kanale). Jak można zauważyć wybuch został upuszczony wyłącznie poprzez panel dekompresyjny – klapa zwrotna zadziałała. Rozwiązanie to jest poprawne jednak należy pamiętać, że w obrębie panela należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, w której nie powinni znajdować się ludzie, pojazdy oraz elementy instalacji.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

W zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych nasze działania obejmują audyt instalacji zagrożonych wybuchem pod kątem spełnienia wymogów dyrektywy ATEX, obliczenia odporności konstrukcyjnej urządzeń i aparatów zagrożonych wybuchem, zabezpieczenie instalacji przed skutkami wybuchu, opracowanie powykonawczej oceny ryzyka wybuchu oraz przeprowadzenie szkolenia zarówno z obsługi wdrożonych systemów, jak również pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik