Dział Serwisowy przywraca do pracy instalację biomasy w jednej z wiodących elektrociepłowni

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


DAWID ŚCIUBIDŁO

Na przełomie marca i kwietnia po długim przestoju spowodowanym awarią nasz Dział Serwisowy realizował prace mające na celu przywrócenie do pełniej funkcjonalności instalacji przyjęcia, składowania i transportu biomasy w jednej z wiodących elektrociepłowni.

W ramach projektu zrealizowano przegląd, remont i kalibrację oraz ponowne uruchomienie takich urządzeń jak:

  • dozowniki celkowe pełniące funkcję odsprzęgania wybuchu,
  • separatory magnetyczne,
  • instalacje centralnego odkurzania,
  • instalacje centralnego odpylania,
  • instalacje minimalizujące skutki wybuchu pyłu biomasy (tłumienie i odsprzęganie).

Wykonane prace pozwalają na uruchomienie instalacji zarówno pod kątem technologiczno-ruchowym, jak również dopełniają wymogów formalno-prawnych, które spoczywają na użytkowniku instalacji zagrożonej wystąpieniem niekontrolowanego wybuchu. 

SPRAWDŹ OFERTĘ

Dział GRUPY WOLFF poświęcony serwisowi instalacji i urządzeń oferuje kompleksowe usługi dla wielu dziedzin przemysłu. Nasze prace realizujemy także dla stref zagrożonych wybuchem. Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


DAWID ŚCIUBIDŁO

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik