Dostawa czujnika detekcji stężeń substancji toksycznych

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


BARTŁOMIEJ BORZDZIŁOWSKI

RAFAŁ OLSZAŃSKI

Dla producenta tworzyw konstrukcyjnych GRUPA WOLFF dostarczy czujnik detekcji CHEMGARD-IR, którego celem będzie pomiar stężenia trichloroetylenu pod kątem NDS (najwyższego dopuszczalnego stężenia) oraz DGW (dolnej granicy wybuchowości) w obszarze instalacji znajdującej się na terenie zakładu.

CHEMGARD®-IR

Dla Zleceniodawcy istotne było otrzymanie kompleksowego rozwiązania problemu jednym skutecznie działającym urządzeniem. Problematyczne medium oraz pomiar w dwóch zakresach powodował, że do tej pory detektory, które stosował nasz Klient, wymagały częstej kalibracji i wymiany. Dzięki zastosowanemu czujnikowi CHEMGARD-IR możliwy będzie pomiar stężeń dla obu zakresów jednocześnie – ograniczy to konieczność stosowania większej ilości urządzeń do kontroli i kalibracji. Zasadniczą zaletą dobranego urządzenia jest również jego żywotność, co przyniesie jego użytkownikom takie korzyści jak niższe koszty eksploatacji czy ewentualnej wymiany.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Detekcja

W naszej ofercie znajduje się szeroka gama detektorów gazów i płomieni. Ich podstawowym zadaniem jest ochrona życia i zdrowia człowieka oraz zabezpieczenie infrastruktury zakładu znajdującego się na zagrożonym obszarze.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


BARTŁOMIEJ BORZDZIŁOWSKI

RAFAŁ OLSZAŃSKI

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)