Projekt i zabudowa instalacji awaryjnego zasilania instalacji wody ppoż. przy pomocy pompy zasilanej silnikiem Diesel’a

Grupa WOLFF
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij! x
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem!

Dla jednej z elektrociepłowni GRUPA WOLFF zrealizowała projekt dotyczący kompleksowego wykonania instalacji awaryjnego zasilania instalacji wody ppoż. przy pomocy pompy wodnej zasilanej silnikiem agregatowym typu Diesel’a.

Głównym celem zadania było wykonanie dodatkowego i niezależnego zasilania wody ppoż. instalacji hydrantowej, które zwiększy bezpieczeństwo przeciwpożarowe zakładu.

Instalacja została wyposażona w pompę wody napędzaną agregatem Diesel’a z silnikiem John Deere o mocy 52 kW i szafę sterującą z awaryjnym zasilaniem akumulatorowym. Instalacja jest wyposażona we własne podtrzymanie zasilania, co zapewnia bezpieczeństwo nawet podczas zaniku napięcia, dzięki czemu układ zapewnia dostawę wody o wymaganych parametrach do 8 godzin, nawet przy poważnej awarii. Załączenie instalacji następuje automatycznie po wykryciu przez sterownik spadku ciśnienia w zakładowej instalacji hydrantowej.

Miejsce zabudowy zestawu pompowego zostało wyposażone w instalację wentylacji mechanicznej oraz instalację sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji niebezpiecznych. Układ wyposażono w bezpieczne odprowadzenie niepożądanych gazów.

Na rurociągach zamontowano odpowiednią armaturę oraz urządzenia pomiarowe i sygnalizacyjno-sterujące. Wykonano również dodatkowy rurociąg (by-pass) do przeprowadzania testów sprawności i gotowości do działania całego układu.

Dla całości zadania wykonano niezbędne instalacje elektryczne i AKPiA.

Inwestorowi przekazano dokumentację projektową, dokumentację jakościową, szczegółową instrukcję eksploatacji oraz przeszkolono pracowników w zakresie obsługi instalacji.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Instalacje przeciwpożarowe - PPOŻ

Zadaniem systemów przeciwpożarowy jest ochrona ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi. Proste systemy ppoż. składają się z detektorów ognia, detektorów dymu, centrali sterującej oraz ze stałych urządzeń gaśniczych np. siatki rur ze środkiem gaśniczym wraz z dyszami wylotowymi. Systemy przeciwpożarowe można podzielić na cztery główne rodzaje ze względu na stosowany w nich środek gaśniczy tj.: gaszenie wodą, gaszenie mgłą wodną, gaszenie pianą, gaszenie gazem.

Zespół inżynierów GRUPY WOLFF posiada duże doświadczenie projektowaniu instalacji przeciwpożarowych oraz doborze odpowiednich rozwiązań do każdej aplikacji, z uwzględnieniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa, wiedzy technicznej oraz obowiązujących norm prawnych. Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF
KAROL OSTROWSKI- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij! x
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem!

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik