Dostawa systemów przeciwwybuchowych typu HRD do zabezpieczenia instalacji formowania płyt wiórowych

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

Dla jednego z największych producentów mebli w Europie GRUPA WOLFF dostarczyła zabezpieczenia przeciwwybuchowe w postaci systemów izolacji (odsprzęgania) wybuchu typu HRD.

Ryzyko tworzenia pyłowej atmosfery wybuchowej w zakładzie związane jest z obecnością pyłu drzewnego. Systemy HRD zostały zastosowane na nowej instalacji formowania płyt wiórowych, która budowana jest w celu produkcji płyt meblowych na potrzeby własne zakładu.

Poszczególne urządzenia takie jak silosy, filtry, cyklony, filtro-cyklony oraz przesiewacze zabezpieczono poprzez układy odpowietrzania wybuchu. Na układach transportu tj. na rurociągu, przesypach i przenośnikach zgrzebłowych zabudowano systemy izolacji typu HRD, które po wykryciu wybuchu w ciągu kilkudziesięciu milisekund wprowadzą do układu transportu proszek tłumiący, w wyniku czego fala wybuchu zostanie zatrzymana, a płomień zgaszony. Dzięki temu rozwiązaniu zarówno urządzenia jak i cała instalacja zostały zabezpieczone przed skutkami ewentualnego wybuchu i jego propagacji.

Zlecenie zrealizowano w wersji „pod klucz” – GRUPA WOLFF wykonała zakres prac, który obejmował:

  • projekt,
  • dostawy systemów,
  • prace pre-instalacyjne elektryczne i mechaniczne,
  • montaż,
  • uruchomienie z przekazaniem do ruchu wraz dokumentacją powykonawczą,
  • opieka serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna.

W ciągu kilku ostatnich kilku miesięcy w przemyśle drzewnym doszło do kilku przypadków wybuchów i pożarów, dlatego zasadne jest, by producenci zwrócili uwagę na problem jaki niesie za sobą występowanie palnych pyłów oraz podejmowali działania mające na celu ochronę nie tylko instalacji produkcyjnych, ale również zdrowia i życia pracowników.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

W zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych nasze działania obejmują audyt instalacji zagrożonych wybuchem pod kątem spełnienia wymogów dyrektywy ATEX, obliczenia odporności konstrukcyjnej urządzeń i aparatów zagrożonych wybuchem, zabezpieczenie instalacji przed skutkami wybuchu, opracowanie powykonawczej oceny ryzyka wybuchu oraz przeprowadzenie szkolenia zarówno z obsługi wdrożonych systemów, jak również pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)