Audyt instalacji wentylacyjnych i odciągowych dla zakładu produkującego konstrukcje stalowe

Grupa WOLFF
MARCIN SIENIEK- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij! x
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem!

Dla zakładu specjalizującego się w produkcji konstrukcji stalowych GRUPA WOLFF wykonała audyt stanu istniejącego instalacji wentylacji.

W ramach zlecenia inżynierowie GRUPY WOLFF przeprowadzili wizję lokalną na terenie zakładu produkcyjnego. Audyt obejmował inwentaryzację istniejących urządzeń linii produkcyjnej oraz instalację wentylacji w zakresie przebiegu kanałów wentylacji. Sporządzona została dokumentacja rysunkowa zawierająca dane techniczne urządzeń wraz z przebiegiem instalacji wentylacji, a także dokumentacja opisowa.

Wykonanie szczegółowej analizy pozwoliło na ocenę stanu technicznego istniejącej instalacji wentylacji oraz przedstawienie rozwiązań usprawniających jej pracę w oparciu o istniejące przepisy prawne, przepisy BHP oraz normy dopuszczalnych stężeń na stanowisku pracy. Wykonany audyt z pewnością pozwoli właścicielom zakładu skutecznie i w możliwie najszybszy sposób poprawić stan instalacji wentylacyjnych i odciągowych w zakładzie, tym samym poprawiając warunki pracy pracowników.

Produkcja konstrukcji stalowych to proces złożony, przebiegający wieloetapowo. Pierwszym etapem jest obróbka wstępna oraz cięcie termiczne. Kolejne wiążą się z montażem, spawaniem oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Obróbka metali nieodłącznie wiąże się z emisją pyłów, a także gazów. Największe ilości zanieczyszczeń wydzielane są podczas spawania. Skład chemiczny pyłu spawalniczego jest uzależniony od rodzaju spawanych materiałów, a także metody i parametrów technologicznych spawania. Podstawowymi składnikami powstającego podczas tej czynności pyłu są żelazo, mangan, ditlenek krzemu, związki chromu, niklu, molibdenu, niobu, sodu, potasu oraz wapnia i magnezu. Wszystkie te zanieczyszczenia muszą zostać usunięte ze stanowiska pracy. Temu służy instalacja wentylacji oraz odciągów miejscowych. Sprawnie działające instalacje oczyszczające powietrze na terenie zakładu są więc niezbędne. Mają one znaczący wpływ na bezpieczeństwo oraz podnoszą komfort pracy.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Projektowanie instalacji technologicznych

Nasze Biuro projektowe specjalizuje się w projektowaniu aparatury i instalacji procesowych, a także instalacji odpylania, centralnego odkurzania oraz wentylacji dla przemysłu. Ponadto, we współpracy z pozostałymi działami firmy, jesteśmy wstanie fizycznie wykonać daną instalacje oraz dostosować ją do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, procesowego czy dyrektywy REACH.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF
MARCIN SIENIEK- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij! x
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem!

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości