Bezpieczna Chemia – co łączy GRUPĘ WOLFF z PKN ORLEN, GRUPĄ AZOTY, PCC oraz BASF Polska?

GRUPA WOLFF została partnerem merytorycznym powołanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego Programu Bezpieczna Chemia. Tym samym wspólnie m.in. z PKN ORLEN, GRUPĄ AZOTY, PCC czy BASF Polska wspierają Program w działaniach nakierowanych na poprawę bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym. Ponadto wydawane przez GRUPĘ WOLFF czasopismo Express Przemysłowy objęło Bezpieczną Chemię patronatem medialnym.

Działania wchodzące w zakres Programu są nastawione na wymianę najlepszych praktyk, edukację, promocję oraz działalność publicystyczną dotyczącą bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego.

Nasze wieloletnie doświadczenie, poparte wieloma projektami w branży przemysłowej, pozwala nam inspirować ludzi pracujących w zakładach przemysłowych do wdrażania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa.

Już wkrótce, 18 i 19 kwietnia uczestniczyć będziemy w Seminarium Bezpieczna Chemia, a nasz ekspert dr hab. inż. Andrzej Wolff przeprowadzi szkolenie z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego, o którym pisaliśmy tutaj. Weźmie w nim udział 120 przedstawicieli firm chemicznych będących członkami PIPC. Ponad 100 miejsc rozeszło się już na miesiąc przed wydarzeniem!