GRUPA WOLFF Członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC)

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 kwietnia br. GRUPA WOLFF przystąpiła do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Jest to kolejny krok w naszych ponad 20-letnich działaniach, które skierowane są ku zapewnieniu stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania zakładów przemysłowych w Polsce, na terenie których występuje zagrożenie wybuchowe. Organizowana w tym roku, kolejna już edycja Międzynarodowej Konferencji HAZEX, którą PIPC objęła patronatem honorowym, będzie okazją do zapoznania się z najnowszymi przepisami i standardami w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy na terenie zakładów chemicznych, petrochemicznych oraz pokrewnych. Doskonale wpisuje się ona w Statut PIPC, której jednym z podstawowych celów jest wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej.

Cele i przedmiot działalności PIPC:

  • Wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej;
  • Oddziaływanie na kształt ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków;
  • Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych Członków na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym;
  • Ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych władz, związków zawodowych pracowników i innych organizacji.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych.

Izba w gronie członków skupia m.in.:

  • Największych producentów chemikaliów;
  • Firmy transportowe, dystrybucyjne;
  • Przedstawicielstwa firm zagranicznych;
  • Biura projektowe, firmy konsultingowe;
  • Instytuty naukowe.

GRUPA WOLFF jest 123 Członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.