GRUPA WOLFF została nominowana do nagrody Tytani Energii

GRUPA WOLFF Nominowana do Tytanów- Energii

Jest nam miło poinformować, iż inwestycja pt. „Wdrożenie systemu bezpieczeństwa wybuchowego w podmiotach GRUPY Électricité de France”, realizowana przez spółki z GRUPY WOLFF, została nominowana do nagrody TYTAN ENERGII w kategorii Inwestycja Roku.

Uzasadnienie nominacji

GRUPA WOLFF w roku 2012 zakończyła pierwszy etap jednego z największych europejskich projektów z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, jaki w ostatnich latach realizowano w branży energetycznej. Już teraz można stwierdzić, iż pod względem skali trudności realizowanego zakresu prac jak i ilości zamontowanych komponentów systemów przeciwwybuchowych był to jedyny taki projekt w skali Europy. Co najważniejsze, jego realizacja znacząco wpłynęła na poziom bezpieczeństwa kilku tysięcy pracowników, jak i majątku elektrowni i elektrociepłowni (w sumie pięć podmiotów) należących do EDF – koncernu energetycznego o światowym zasięgu.W grudniu 2012, po roku intensywnych prac ukończony został pierwszy z dwóch etapów kontraktu. Obejmował on instalacje systemów przeciwwybuchowych dla 63 z 96 układów młynowych, co stanowi 75% całego przedsięwzięcia.

Prace, realizowane w systemie „pod klucz”, przebiegały sprawnie i zostały ukończone zgodnie z harmonogramem. Objęły aż 15 bloków energetycznych pracujących w elektrowni Rybnik oraz elektrociepłowniach w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku oraz Gdyni. Należy również podkreślić, iż wdrożony w spółkach Grupy EDF system, oparto o jedno z najbardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań dostępnych na rynku – system tłumienia i odsprzęgania wybuchu (HRD).