[rev_slider_vc alias=”konferencje-atex”]

Kraków

26-27 PAŹ 2017

~200 uczestników

18 prelegentów

Odbierz rabat

Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać 15% rabatu na udział w konferencji HAZEX.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizacji akcji rabatowej oraz na udostępnianie drogą mailową artykułów i informacji, które mogą mnie zainteresować.

V Międzynarodowa Konferencja HAZEX
Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w przemyśle z unikatowym pokazem wybuchów na żywo

O czym i dla kogo

DLA KOGO

W konferencji cyklicznie biorą udział firmy wykorzystujące w procesie produkcyjnym palne i wybuchowe pyły. Uczestnikami konferencji są przedstawiciele zakładów funkcjonujących w branży energetycznej, drzewnej, spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej oraz organizacji państwowych i firmy ubezpieczeniowych. W konferencji powinni w szczególności wziąć udział przedstawiciele kadry kierowniczej i inżynierskiej działów technicznych, w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i utrzymanie ruchu.

TEMATY WYSTĄPIEŃ

Zakres kompetencji pracowników pracujących w strefach zagrożenia wybuchem

Mariusz Balicki: od kilkunastu lat zajmuje się techniką przeciwwybuchową. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Certyfikowany menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Certyfikat GIG Nr MEx/0002/2012).

Pomieszczenia zagrożone wybuchem a strefy zagrożenia wybuchem – jedno zagrożenie, różne założenia

Grzegorz Ogrodnik: Starszy wykładowca w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, wieloletni szkoleniowiec i praktyk. Autor wielu analiz z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego. Wykształcenie zdobywał w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (Ochrona przeciwpożarowa. Specjalność profilaktyczna), Politechnice Łódzkiej (Bezpieczeństwo procesów przemysłowych), Głównym Instytucie Górnictwa (Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem). Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Scenariusze wybuchu jako podstawa analizy i oceny ryzyka wybuchu na instalacjach przemysłowych

Paweł Wąsowicz: praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego oraz systemów maszynowych; autor i współautor wielu projektów analitycznych. Szkoleniowiec z zakresu analiz ryzyka w systemach technicznych dla różnych gałęzi przemysłu. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, a także studiów podyplomowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej (Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych).

Zaawansowane narzędzia umożliwiające przewidywanie skutków potencjalnego wybuchu

Kees Van Wingerden: członek Europejskiej Komisji Standaryzacyjnej (CEN/TC305/WG3, Devices and systems for explosion prevention and protection). Ekspert ds. przyczyn katastrof spowodowanych wybuchem gazów i par cieczy (Piper Alpha, TWA-800). Kierownik zarządzający europejskimi projektami badawczymi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego pyłów i gazów (w tym m.in. DISCOE, MERGE, CREDIT). Autor lub współautor wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego (w tym m.in. „Guidelines for Evaluating the Characteristics of Vapor Cloud Explosions, Flash Fires, and BLEVEs”, Gas Explosion Handbook, „Simulation of dust explosions in spray dryers”).

Bezpieczeństwo procesowe, a realizacja inwestycji

Wacław Smardzewski: Projektant instalacji technologicznych z wieloletnim doświadczeniem. Autor i współautor projektów technologicznych m.in. dla Synthos, PKN Orlen, PCC Rokita, Ciech. Odpowiedzialny m.in. za opracowanie wniosku o pozwolenie zintegrowane dla instalacji estrów i gliceryny (Grupa PKN Orlen) oraz dla instalacji typu IPPC wykorzystującej Lotne Związki Organiczne. Współautor raportu nt. oddziaływania na środowisko dla modernizacji parku magazynowego zbiorników w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen.

Układy transportu bliskiego materiałów sypkich – jak je prawidłowo zabezpieczyć i uniknąć najczęstszych błędów.

Zbigniew Wolff: wieloletni praktyk w dziedzinie zabezpieczania instalacji i zakładów przemysłowych przed skutkami niekontrolowanego wybuchu. Audytor instalacji i zakładów przemysłowych, na terenie których występuje zagrożenie wybuchowe. Ekspert w dziedzinie zabezpieczania instalacji procesowych przed niepożądanymi skutkami wyładowań elektrostatycznych. Autor publikacji na temat bezpieczeństwa wybuchowego oraz zagrożeń wyładowaniami elektrostatycznymi w strefach zagrożonych wybuchem. Członek stowarzyszenia Association of Intercontinental Experts for Industrial Explosion Protection, INDEX e.V. 

Systemy zasilania, sterowania i oświetlenia w pyłowych strefach zagrożenia wybuchem.

Maciej Freza: specjalista w zakresie opraw i systemów oświetlenia awaryjnego dla instalacji i budynków przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Od 10 lat związany z branżą systemów przeciwpożarowych. Autor wielu artykułów poświęconych tematyce stanu prawnego oraz nowelizacji aktów prawnych i norm poświęconych oprawom i systemom oświetlenia awaryjnego. Prelegent na seminariach dla biur projektowych, działów utrzymania ruchu i inwestorów poświęconych szerokiemu spektrum zabezpieczeniom w systemach bezpieczeństwa. Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz National Institute Politechnique ENSEEIHT w Tuluzie, gdzie zajmował się alternatywnymi źródłami zasilania dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych. 

Wyzwania dla systemów detekcji wybuchu na przykładzie instalacji odpylania.

Ulrich Lamerz: ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego nastawiony na wiedzę praktyczną. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów minimalizujących skutki potencjalnego wybuchu. 

System zarządzania procesem produkcyjnym w zakładach przemysłowych, w których występują atmosfery wybuchowe.

Sebastian Słaboszewski: Brał udział przy realizacji wielu inwestycji przemysłowych związanych z dostosowaniem pojedynczych urządzeń, jak i całych instalacji do aktualnych wymagań przepisów prawnych, implementujących m.in. dyrektywy ATEX. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle.
Adam Rybski: ekspert IT branży przemysłowej. Realizował projekty m.in. dla PGE GiEK SA (wprowadzenie danych procesowych z instalacji deNOx), ZEW KOGENERACJA SA (modernizacja systemu IT w związku ze zmianą wizualizacji układu elektrycznego w systemie DCS oraz układów automatycznej regulacji i pracy sekwencyjnej urządzeń), ZE PAK SA (rozbudowa systemu IT), CIECH Soda Polska S.A.

System zarządzania procesem produkcyjnym w zakładach przemysłowych, w których występują atmosfery wybuchowe.

Sebastian Słaboszewski: Brał udział przy realizacji wielu inwestycji przemysłowych związanych z dostosowaniem pojedynczych urządzeń, jak i całych instalacji do aktualnych wymagań przepisów prawnych, implementujących m.in. dyrektywy ATEX. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle.
Adam Rybski: ekspert IT branży przemysłowej. Realizował projekty m.in. dla PGE GiEK SA (wprowadzenie danych procesowych z instalacji deNOx), ZEW KOGENERACJA SA (modernizacja systemu IT w związku ze zmianą wizualizacji układu elektrycznego w systemie DCS oraz układów automatycznej regulacji i pracy sekwencyjnej urządzeń), ZE PAK SA (rozbudowa systemu IT), CIECH Soda Polska S.A.

Nowe podejście do oceny ryzyka wybuchu – dyskusja problematycznych zapisów dyrektywy ATEX oraz propozycja ich zmiany.

Andrzej Wolff: ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Autor lub współautor ponad 90 opracowań Oceny Ryzyka Wybuchu, przeszło 100 opracowań Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem oraz kilkudziesięciu audytów, opinii i ekspertyz dla wiodących zakładów przemysłowych w Polsce. Prowadzący licznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w przemyśle. Inicjator idei wdrażania systemów zabezpieczeń przed wybuchem w przemyśle. Wieloletni pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej na wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Podstawy dyrektywy ATEX user – jej intencje i korzyści dla użytkownika

Michał Górny: od 1992 związany z GIG – KD „BARBARA”, od 2016 w Departamencie Innowacji i Rozwoju UDT. Kierownik studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożenia wybuchem” prowadzonych przez GIG. Przewodniczący KT269 ds. Bezpieczeństwa chemicznego (TC305 mirror) oraz zastępca przewodniczącego KT64 ds. Elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych (TC31 mirror) w PKN. Pracuje w Komitecie Stałym ds. dyrektywy ATEX oraz w Grupie Roboczej przy Komitecie Stałym. Współautor nowego poradnika „ATEX 2014/34/EU Guidelines”. Aktywnie pracuje w grupie TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission). Członek Grupy Eksperckiej ds. Dyrektyw przy Polskim Centrum Akredytacji. Autor ponad 50 publikacji z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Mariusz Balicki

Typy ochrony przeciwwybuchowej urządzeń elektrycznych – konsekwencje wybory (montaże, przeglądy, remonty)

Mariusz Balicki: od kilkunastu lat zajmuje się techniką przeciwwybuchową. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Certyfikowany menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Certyfikat GIG Nr MEx/0002/2012).

Detekcja pożaru na przenośnikach taśmowych – koncepcje, aspekty techniczne, przepisy

Arkadiusz Waligóra: od ponad 20 lat w branży zabezpieczeń przemysłowych i detekcji pożaru. Uczestniczył w zabezpieczeniu transportu paliwa w grupie elektrowni PAK, TAURON, EDF. Realizował liczne szkolenia z zakresu ATEX w obiektach przemysłowych oraz z zakresu ochrony p.poż.

Spojrzenie na bezpieczeństwo wybuchowe w kontekście analizy ryzyka dla potrzeb ubezpieczeń

Rafał Żuchowski: zajmuje się analizą i zarządzaniem ryzykiem obiektów przemysłowych na różnych etapach ich cyklu życia. Od siedemnastu lat związany z ubezpieczeniami majątkowymi, technicznymi i inżynieryjnymi. Ośmioletnie doświadczenie z analiz wykonywanych na dużych obiektach przemysłowych wielu branż. Absolwent studiów technicznych o specjalności elektro-automatyka okrętowa na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni oraz Wydziału Zarządzania UWM.

Projektowanie rozdzielnic elektrycznych dla zastosowań niskotemperaturowych w strefach zagrożonych wybuchem

Ansgar Zeumer: ekspert w dziedzinie wyposażenia elektrotechnicznego w wykonaniu przeciwwybuchowym dla przemysłu. Obecnie specjalizuje się w zakresie budowy kaset i paneli sterujących oraz rozdzielnic. W swojej karierze pracował dla wielu uznanych marek, w tym BASF, ABB, EATON, Total.

Powyżej prezentujemy 16 z 18 planowanych wystąpień. Już w środę 04.10.17 (godz. 17:00) opublikujemy kolejny zestaw tematów.

Co będzie tematem kolejnych wystąpień: już w poniedziałek zaprezentujemy kolejnych prelegentów, którzy podzielą się z nami merytoryczną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w zakładach przemysłowych. Ich tematyka m.in. obejmować będzie kwestie prawne, działania prewencyjne oraz zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa poprzez zastosowanie odpowiednich systemów ochronnych. 

KOLEJNE TEMATY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE 04.10.17 (Godz. 17:00)

Unikalne pokazy wybuchów na żywo

Konferencja HAZEX to unikatowa okazja aby wziąć udział w demonstracyjnych pokazach wybuchów i systemów ochronnych w jeszcze większej skali niż dotychczas. Poczuj siłę wybuchu na własnej skórze. Dowiedz się jak potężna energia drzemie gazach i pyłach powszechnie stosowanych w przemyśle. Obejrzyj relację z poprzedniej edycji konferencji.

Odbierz rabat

Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać 15% rabatu na udział w konferencji HAZEX.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizacji akcji rabatowej oraz na udostępnianie drogą mailową artykułów i informacji, które mogą mnie zainteresować.

WEŹ UDZIAŁ

Zgłoś swój udział lub zarezerwuj miejsce bez konieczności późniejszego wykupienia

Opinie i komentarze

95% uczestników przyznało konferencji HAZEX najwyższą notę w kategorii ogólna ocena wydarzenia.

avatar_c-95x95

Tomasz Mitoraj, Maintenance Section Leader
Rockwool Polska


Było nam niezmiernie miło móc uczestniczyć w konferencji HAZEX. Mam nadzieję, że będziemy również uczestniczyć w kolejnej, równie owocnej pod względem teoretycznym i praktycznym konferencji.

avatar_a-95x95

Marcin Leśniak, Specjalista ds. BHP
Teva Operations Poland sp. z o.o.


Chciałbym podziękować za zorganizowanie seminarium, które było naprawdę wartościowe, ciekawe i bardzo dobrze przygotowane..

cytat

Bardzo ciekawe tematy przedstawione w trakcie Konferencji, wszystkie wykłady przedstawione w sposób rzetelny i profesjonalny, również dołączone do tych wykładów materiały są wysokiej klasy. Ponadto poprzez to, że w Konferencji brała udział tak duża ilość osób z różnych branż można było dodatkowo zasięgnąć opinii oraz porozmawiać na bardzo różne tematy, niekoniecznie związane z tematem prowadzonych seminariów, a wynikające z codziennych obowiązków wykonywanych w swoich firmach […] Z pewnością w przyszłości skorzystam z kolejnego zaproszenia na Konferencję.


cytat

Wszystkie zagadnienia poruszane na konferencji były przedstawione na bardzo wysokim poziomie.


cytat

Warta wydanych pieniędzy.


cytat

Poziom seminarium pod każdym względem był powyżej moich oczekiwań. Jestem zadowolony z uczestnictwa i będę zachęcał znajomych do wzięcia udziału w następnych edycjach. Oczywiście sam również będę chciał wziąć udział.


cytat

Seminarium zorganizowano na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, mam nadzieję że wiedza zdobyta na wykładach pozwoli mi na nawiązanie bliższej współpracy z innymi uczestnikami seminarium.


Informacje pochodzą z anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników poprzedniej konferencji HAZEX.

Zaufali nam

Poniżej prezentujemy firmy, które wzięły udział w polskich edycjach konferencji HAZEX. Dołącz do nich!

[rev_slider loga-1]

Pobierz przewodnik ATEX

Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów