Pomyślny przebieg re-certyfikacji ISO 9001:2015 na rok 2019

Decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 podjęliśmy już kilka lat temu. Pierwszą certyfikację według najnowszej normy przeszliśmy pozytywnie na początku 2017 roku. Potwierdzeniem ciągłej zgodności, skuteczności i stałej przydatności systemu zarządzania jest recertyfikacja. Podobnie jak w zeszłym roku, tak i teraz dzięki zaangażowaniu całego zespołu wdrożenie ISO zostało podtrzymane na wysokim poziomie – jesteśmy z tego powodu bardzo dumni.

Co to jest ISO?

ISO jest oficjalną nazwą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, która ustanawia normy we wszystkich dziedzinach naszego codziennego życia. W naszym przypadku mowa o normie PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania (ang. EN ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements), która określa wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Co ważne, są one ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, niezależnie od ich rodzaju, wielkości czy dostarczanych wyrobów i usług.

Pozytywny przebieg audytu ISO w GRUPIE WOLFF

Wymagania normy ISO 9001:2015 są podzielone na 10 rozdziałów, które dotyczą praktycznie każdego kluczowego obszaru organizacji. W naszym przypadku System Zarządzania Jakością objął swoim zakresem handel, projektowanie, produkcję konstrukcji stalowych i urządzeń, montaż, serwis, doradztwo i szkolenia specjalistyczne.

Na podstawie przeprowadzonego audytu, do którego nasz zespół przygotowywał się przez wiele tygodni, potwierdzono spełnienie wszystkich wymagań normy ISO.

Po co nam wdrożenie ISO?

Ostatnie 25 lat to wytężona praca całego zespołu GRUPY WOLFF. Od początku istnienia zakładaliśmy budowę polskiego przedsiębiorstwa technologicznego, które będzie świadczyć kompleksowe usługi w wąskiej, a zarazem specjalistycznej dziedzinie, jaką jest bezpieczeństwo procesowe i wybuchowe. Dziś nasza oferta jest znacznie szersza i obejmuje także prace projektowe, obszar ochrony ppoż., armaturę procesową, elektrotechnikę przemysłową, urządzenia technologiczne, a także serwis i montaże.

Od początku swojej działalności stawiamy na oferowanie nowatorskich i niezbędnych dla przemysłu rozwiązań technologicznych. Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy dostawy systemów tłumienia i odsprzęgania wybuchu. W latach 90. – gdy dyrektywa ATEX, która dziś wyznacza standardy w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle jeszcze nie istniała – w Polsce praktycznie nie było popytu na tego typu rozwiązania. Podjęliśmy więc odważną decyzję, która dziś procentuje – dzięki niej staliśmy się w Polsce jedyną firmą, która zintegrowała działania prewencyjne w jeden kompleksowy system DSBW, czyli tzw. Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego, związany z ochroną instalacji technologicznych przed skutkami niekontrolowanego wybuchu. Na przestrzeni ostatnich lat ważnym krokiem było dla nas otwarcie biura projektowego, które dzisiaj specjalizuje się w projektowaniu instalacji i obiektów technologicznych dla wszystkich najważniejszych gałęzi przemysłu oraz rozpoczęcie własnej produkcji.

Naszą siłą jest wieloletnie doświadczenie zespołu inżynierów oraz know-how, dzięki którym możemy z sukcesem realizować w systemie „pod klucz” kolejne projekty i niejednokrotnie ambitne wyzwania technologiczne.

Spełnienie wymagań i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normami ISO 9001:2015 jest jednym z założeń, które realizujemy w ramach naszej Polityki Jakości. Naszą misją jest dostarczanie innowacyjnych i bezpiecznych technologii, instalacji i urządzeń dla szeroko rozumianego przemysłu. Certyfikat ISO nie tylko potwierdza wysoką jakość tych usług, ale również wskazuje na wiarygodność i profesjonalizm naszej firmy jako rzetelnego partnera handlowego. To dla nas dowód na to, że właściwie obraliśmy kierunek, w którym zmierzamy.


KARIERA

Szukamy wyjątkowych ludzi. Ciągle stawiamy sobie odważne i ambitne cele, odnajdujemy właściwe ku nim drogi oraz wytrwale realizujemy to, co sobie założyliśmy. Zależy nam, na naszym zespole, dbamy o to aby ciągle się rozwijał. Zapewniamy pracownikom odpowiednie narzędzia oraz przestrzeń, w której w pełni mogą rozwijać swój potencjał.

MASZ PYTANIA?

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

xxxxXXXXxxx