Prezentacja wspieranego przez GRUPĘ WOLFF projektu podczas Targów Projektów Akademickich AGH

Dnia 17 maja 2016 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej odbyły się Targi Projektów Akademickich, podczas których Piotr Palczewski, którego prace wspiera GRUPA WOLFF, mógł zaprezentować pierwszy etap projektu unikalnego systemu komunikacji i sterowania z wykorzystaniem myśli. Prezentacja cieszyła się sporym zainteresowaniem!

System wprowadzania tekstu z wykorzystaniem fal mózgowych EEG i EMG ma umożliwić osobom sparaliżowanym komunikację ze światem zewnętrznym. W ramach projektu zostało zakupione urządzenie EPOC+, za pomocą którego będą rejestrowane impulsy EEG i EMG.

Targi Projektów Akademickich są wydarzeniem dającym uzdolnionym studentom możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, dzięki którym możliwe będzie wsparcie innowacyjnych projektów. Zorganizowane zostały przez uczelnianą organizację studencką EESTEC AGH Kraków.

Z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój projektu!