TARGI SCHÜTTGUT – Dortmund 2014

TARGI SCHÜTTGUT - Dortmund 2014

Podczas Targów Schuttgut w Dortmundzie GRUPA WOLFF miała przyjemność zaprezentować autorską koncepcję ochrony urządzeń, instalacji oraz zakładów przemysłowych przed zagrożeniem wybuchem. Koncepcja Dedykowanego Systemu Przeciwwybuchowego, prezentowana na przykładzie instalacji odpylania oraz magazynowania, spotkała się ze sporym zainteresowaniem. Szczególne wrażenie na zwiedzających wywierała makieta instalacji, której podstawowymi elementami były: silos, filtr powietrza oraz cyklony. Oczywiście wszystkie wymienione aparaty były zabezpieczone przed skutkami wybuchu (system tłumienia i izolacji wybuchu, membrany odpowietrzające wybuch oraz układ do bezpłomieniowego odciążania wybuchu).

Ponadto na naszym stanowisku zaprezentowaliśmy film ukazujący kulisy prac GRUPY WOLFF w Elektrowni Turów, gdzie dostarczyliśmy kompletną instalację odpylania zgodną z wymogami dyrektywy ATEX.