CHEMGARD®-IR – monitor wycieku

CHEMGARD® pozwala na monitorowanie ponad 60 gazów takich jak węglowodory, rozpuszczalniki, pary alkoholi, alkany i gazy toksyczne w zakresie progowej wartości granicznej (TLV).

Czujnik w technologii fotoakustycznej podczerwieni zapewnia precyzyjny, ekonomiczny i wydajny monitoring. Cechuje go stabilność oraz wysoka selektywność dla wybranych gazów. Pozwala na pracę urządzenia przez wiele miesięcy bez zjawiska pływania zera.

Problem wpływu pary wodnej, typowy dla wielu rodzajów analizatorów z czujnikiem podczerwieni, nie występuje w przypadku CHEMGARD®.

Opatentowana technika detekcji określa ilość pary wodnej w próbce i odejmuje ją od wartości zmierzonego gazu. Zapewnia to bardzo stabilny odczyt gazu, bez strat wysokiej czułości instrumentu. Urządzenie pobiera próbki gazu za pomocą wewnętrznej pompy. Czujnik przepływu informuje operatora, jeśli próbka gazu jest zablokowana. Opcjonalny, wielopunktowy sekwencer pozwala na analizę próbki gazu z 4 lub 8 punktów.

Grupa WOLFF
AGATA SŁABOSZEWSKA - jestem do Twojej dyspozycji
+48 73* *** ***   - pokaż numer
 a.sla***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij! x
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem!

Wykaz substancji mierzalnych przez CHEMGARD®

Aceton, akroleina, akrylonitryl, aldehyd octowy (acetaldehyd), amoniak, benzen, octan benzenu, 1,3-butadien, butan, octan butylu, chloroform, cyklopentan, 1,2-dichloroetan, eter dietylowy, difluorometan, dimetyloamin, etan, etanol, octan etylu, etylen, tlenek etylenu, fosgen, heksafluoropropylen, heksan, heksafluoro-1,3-butadien, izoheksan (2-metylopentan), izopropanol, metanol, fluorometan, jodometan, ksyleny, o-ksylen, m-ksylen, p-ksylen, metakrylan metylu, chlorek metylenu, fluorek metylenu, metyloetyloketon (MEK), metylowoizobutyloketon (MIBK), keton n-propylmetylu, monometylomina, perfluoroprometyloeter, oktafluorobutan, oktafluoropropylen, pentan, perchloroetylen, perfluorometylowinyleter, propan, propanol, n-propanol, sześciofluorek siarki, monomer styrenu, tetrafluoroetylen, tetrachloroetylen, tetrachlorometan, tlenek azotu, tlenek dwuazotu, tlenek propylenu, toluen, trichloroetan, 1,1,1-trichloroetanol, 1,1,2-trichloroetanol, trichloroetylen, trichlorometan, trietyloamina, trifluorek azotu, dwutlenek węgla, tlenek węgla, octan winylu, chlorek winylu.

CHILLGARD®-IR
Dane techniczne
Zakres pomiarowy 0–1000 ppm zakres podstawowy (inne dostępne zakresy: np. 0–10 ppm, 0–100 ppm lub 0–1%, 0–10%, 0–100% objętości)
Dokładność pomiaru 0–100 ppm ± 2 ppm
100–1000 ppm ± 10% odczytu
Liniowość pomiaru 0–100 ppm liniowa
100–1000 ppm ± 2 ppm pełnego zakresu
Czułość 2 ppm
Rozdzielczość 1 ppm
Reprodukcja pomiaru ± 2 ppm przez 12 miesięcy według określonych warunków pracy
Czas reakcji 70 s dla 90% końcowego odczytu, dla urządzenia z jednym pkt pomiarowym
Temperatura pracy Od 0°C do + 50°C
Wpływ temperatury ± 0,3% odczytu na 1°C
Relatywna wilgotność 0–99% RH, nieskondensowana, bez wpływu na odczyt
Natężenie przepływu próbki 0,75 l/min
Maksymalna długość węża próbkującego 45 m z 3 mm wewnętrzną średnicą (dla każdego pkt pomiarowego)
Dane instalacyjne
Zasilanie 120 VAC ± 10%, 0,56 A
240 VAC ± 10%, 030 A
Przekaźniki alarmu 3 przekaźniki, 240 VAC, rezystancyjne
Wyjście analogowe 4–20 mA,
0–10 V dla rozpoznania kanałów
Maksymalne obciążenie 0–10 V (2 kΩ) lub
4–20 mA (1 kΩ)
Średnica węża 1/4” zew., 1/8” wew.
Wyłącznik przepływu Aktywacja przy przepływie
< 0,5 l/min
Opcje wielopunktowego sekwencera Bez sekwencera: 1 pkt pomiarowy
z sekwencerem: 4 lub 8 pkt pomiarowych
Wyświetlacz Fluorescencyjny, 2-liniowy, wyświetlane 20 znaków na linię
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 460 x 410 x 180 mmv
Waga ok. 20 kg
Dopuszczenia UL, CE

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF
AGATA SŁABOSZEWSKA - jestem do Twojej dyspozycji
+48 73* *** ***   - pokaż numer
 a.sla***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij! x
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem!

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

xxxxXXXXxxx