CHEMGARD®-IR – monitor wycieku

CHEMGARD® pozwala na monitorowanie ponad 60 gazów takich jak węglowodory, rozpuszczalniki, pary alkoholi, alkany i gazy toksyczne w zakresie progowej wartości granicznej (TLV).

Czujnik w technologii fotoakustycznej podczerwieni zapewnia precyzyjny, ekonomiczny i wydajny monitoring. Cechuje go stabilność oraz wysoka selektywność dla wybranych gazów. Pozwala na pracę urządzenia przez wiele miesięcy bez zjawiska pływania zera.

Problem wpływu pary wodnej, typowy dla wielu rodzajów analizatorów z czujnikiem podczerwieni, nie występuje w przypadku CHEMGARD®.

Opatentowana technika detekcji określa ilość pary wodnej w próbce i odejmuje ją od wartości zmierzonego gazu. Zapewnia to bardzo stabilny odczyt gazu, bez strat wysokiej czułości instrumentu. Urządzenie pobiera próbki gazu za pomocą wewnętrznej pompy. Czujnik przepływu informuje operatora, jeśli próbka gazu jest zablokowana. Opcjonalny, wielopunktowy sekwencer pozwala na analizę próbki gazu z 4 lub 8 punktów.

Grupa WOLFF
AGATA SŁABOSZEWSKA- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Wykaz substancji mierzalnych przez CHEMGARD®

  Aceton, akroleina, akrylonitryl, aldehyd octowy (acetaldehyd), amoniak, benzen, octan benzenu, 1,3-butadien, butan, octan butylu, chloroform, cyklopentan, 1,2-dichloroetan, eter dietylowy, difluorometan, dimetyloamin, etan, etanol, octan etylu, etylen, tlenek etylenu, fosgen, heksafluoropropylen, heksan, heksafluoro-1,3-butadien, izoheksan (2-metylopentan), izopropanol, metanol, fluorometan, jodometan, ksyleny, o-ksylen, m-ksylen, p-ksylen, metakrylan metylu, chlorek metylenu, fluorek metylenu, metyloetyloketon (MEK), metylowoizobutyloketon (MIBK), keton n-propylmetylu, monometylomina, perfluoroprometyloeter, oktafluorobutan, oktafluoropropylen, pentan, perchloroetylen, perfluorometylowinyleter, propan, propanol, n-propanol, sześciofluorek siarki, monomer styrenu, tetrafluoroetylen, tetrachloroetylen, tetrachlorometan, tlenek azotu, tlenek dwuazotu, tlenek propylenu, toluen, trichloroetan, 1,1,1-trichloroetanol, 1,1,2-trichloroetanol, trichloroetylen, trichlorometan, trietyloamina, trifluorek azotu, dwutlenek węgla, tlenek węgla, octan winylu, chlorek winylu.

  CHILLGARD®-IR
  Dane techniczne
  Zakres pomiarowy 0–1000 ppm zakres podstawowy (inne dostępne zakresy: np. 0–10 ppm, 0–100 ppm lub 0–1%, 0–10%, 0–100% objętości)
  Dokładność pomiaru 0–100 ppm ± 2 ppm
  100–1000 ppm ± 10% odczytu
  Liniowość pomiaru 0–100 ppm liniowa
  100–1000 ppm ± 2 ppm pełnego zakresu
  Czułość 2 ppm
  Rozdzielczość 1 ppm
  Reprodukcja pomiaru ± 2 ppm przez 12 miesięcy według określonych warunków pracy
  Czas reakcji 70 s dla 90% końcowego odczytu, dla urządzenia z jednym pkt pomiarowym
  Temperatura pracy Od 0°C do + 50°C
  Wpływ temperatury ± 0,3% odczytu na 1°C
  Relatywna wilgotność 0–99% RH, nieskondensowana, bez wpływu na odczyt
  Natężenie przepływu próbki 0,75 l/min
  Maksymalna długość węża próbkującego 45 m z 3 mm wewnętrzną średnicą (dla każdego pkt pomiarowego)
  Dane instalacyjne
  Zasilanie 120 VAC ± 10%, 0,56 A
  240 VAC ± 10%, 030 A
  Przekaźniki alarmu 3 przekaźniki, 240 VAC, rezystancyjne
  Wyjście analogowe 4–20 mA,
  0–10 V dla rozpoznania kanałów
  Maksymalne obciążenie 0–10 V (2 kΩ) lub
  4–20 mA (1 kΩ)
  Średnica węża 1/4” zew., 1/8” wew.
  Wyłącznik przepływu Aktywacja przy przepływie
  < 0,5 l/min
  Opcje wielopunktowego sekwencera Bez sekwencera: 1 pkt pomiarowy
  z sekwencerem: 4 lub 8 pkt pomiarowych
  Wyświetlacz Fluorescencyjny, 2-liniowy, wyświetlane 20 znaków na linię
  Wymiary (wys. x szer. x gł.) 460 x 410 x 180 mmv
  Waga ok. 20 kg
  Dopuszczenia UL, CE

  Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

  Grupa WOLFF
  AGATA SŁABOSZEWSKA- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   lub wyślij do nas zapytanie

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik