Końcowe przerywacze płomienia typ Tornado

Nowa generacja

Dotychczas rozpowszechniona technologia budowy jednostek filtra płomienia oparta na krążkach tworzonych z dwóch zwijanych metalowych taśm – prostej i profilowanej – została zastąpiona przez znacznie prostszy w eksploatacji i efektywniejszy system TORNADO eliminujący wiele problemów eksploatacyjnych w odniesieniu do technologii przerywaczy z jednostkami filtra płomienia ze zwijanych krążków.

Grupa WOLFF
BARTŁOMIEJ BORZDZIŁOWSKI- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Końcowe przerywacze płomienia deflagracji z jednostką filtra płomienia typu TORNADO, zabezpieczające instalacje przed przedostaniem się płomienia z atmosfery otaczającej do wnętrza aparatów i urządzeń, są dostępne jako niezależne urządzenia z odpowiednią certyfikacją lub mogą być zintegrowane z zaworami oddechowymi jako jedno certyfikowane urządzenie.

  Przerywacze płomienia certyfikowane dla ochrony przed spalaniem długotrwałym, z jednostką filtra płomienia typu TORNADO, chronią instalacje i aparaty procesowe przed przedostaniem się płomienia w przypadku zapłonu mieszaniny palnej z powietrzem i wystąpienia płomienia podsycanego przez ciągły dopływ gazu lub palnych oparów.

  Przerywacze płomienia certyfikowane jako urządzenia chroniące przed deflagracją lub detonacją rozprzestrzeniającą się wewnątrz rurociągu, zintegrowane z zaworem lub typu in-line z jednostką filtra płomienia typu TORNADO, są wciąż w fazie testów i rozwoju, a uzyskane jak dotąd bardzo obiecujące wyniki wskazują, iż będą to produkty o równie wielu zaletach jak końcowe przerywacze płomienia.

  • Olbrzymia redukcja oporów przepływu/spadków ciśnienia niemal we wszystkich aplikacjach
  • Łatwiejszy montaż/demontaż bez ryzyka uszkodzenia elementów
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa eksploatacji poprzez wykluczenie błędów wynikających z niewłaściwego złożenia elementów krążkowej jednostki filtra płomienia
  • Redukcja możliwości gromadzenia się zanieczyszczeń wewnątrz prześwitów jednostki filtra płomienia oraz blokowania prześwitów
  • Uproszczona procedura czyszczenia oraz możliwość usunięcia 100% zanieczyszczeń
  • Mniejsze gabaryty oraz niższa masa przerywaczy
  • Ograniczenie liczby wymaganych części zamiennych
  • Niższy koszt

  Dobór przerywacza płomienia pod kątem charakterystyki potencjalnego wybuchu należy rozpocząć od określenia odcinków rurociągu, w których będziemy mieli do czynienia odpowiednio z deflagracją, detonacją oraz detonacją niestabilną. Następnie należy zweryfikować, który z odcinków, z technicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia, będzie optymalny dla montażu zabezpieczenia. Przykładowo montaż tańszego przerywacza płomienia w miejscu trudno dostępnym szybko wygeneruje dodatkowe koszty podczas przeglądów i serwisów. Takie rozwiązanie może mieć również wpływ na częstotliwość i jakość wspomnianych prac, co przełoży się na poziom bezpieczeństwa instalacji.

  W przypadku złożonych instalacji dobrą praktyką jest przeprowadzenie audytu, który wskaże optymalne rozwiązania z uwzględnieniem pozostałych, równie ważnych parametrów pracy przerywaczy płomienia, takich jak: ciśnienie, temperatura medium, grupa wybuchowości mieszaniny palnej, średnica i geometria rurociągu.

  Błędny dobór zabezpieczeń procesowych, nieuwzględniający wspomnianych wyżej parametrów, jest częstym zjawiskiem spotykanym w przemyśle na całym świecie, zaś naszym celem jest wyeliminowanie tego typu ryzyka już na etapie poprawnego doboru typu i rodzaju zabezpieczenia. Należy pamiętać, że jeżeli chodzi o przerywacze ognia, parametry techniczne dobierane są indywidualnie do danej aplikacji. W każdym przypadku prosimy o kontakt z inżynierem sprzedaży.

  W przypadku przerywaczy ognia parametry techniczne dobierane są indywidualnie do danej aplikacji. W celu dobrania właściwego zabezpieczenia skontaktuj się z inżynierem odpowiedzialnym za tę grupę produktów.

  • Zakres dostępnych średnic: od DN25 do DN600 (większe wymiary dostępne na zamówienie)
  • Zakres dostępnych temperatur roboczych: od -60°C do 200°C
  • Zakres dostępnych ciśnień roboczych: od 1,1 bar abs do 1,5 bar abs (dla niektórych wykonań aż do 5 bar abs)
  • Dostępna certyfikacja dla grup wybuchowości: IIA, IIB3, IIC

  Dostarczamy odpowiednie rozwiązania do wszystkich aplikacji związanych z transportem i magazynowaniem palnych cieczy i gazów. Przykładowe obszary zastosowań:

  • Dopalanie termiczne
  • Instalacje hermetyzacji oparów
  • Instalacje oczyszczania ścieków
  • Terminale przeładunkowe ropy i gazu
  • Niskociśnieniowe zbiorniki magazynowe
  • Instalacje chemiczne oraz petrochemiczne
  • Platformy wydobywcze oraz kopalnie ropy i gazu
  • Spusty
  • Silniki spalinowe
  • Pompy próżniowe
  • Instalacje biopaliw
  • Kopalnie paliw stałych
  • Wentylatory oraz dmuchawy
  • Analizatory gazu, kalorymetry

  Przerywacze płomienia są skonstruowane, testowane i certyfikowane przez Jednostki Notyfikowane według normy EN ISO 16852 zgodnie z wymogami Dyrektywy ATEX 94/9/EC. Przerywacze płomienia spełniają również wymogi Dyrektywy PED 2014/68/UE.

  • Wykonanie niezbędnych obliczeń
  • Dobór oraz dostawa właściwego rozwiązania
  • Montaż oraz serwis

  Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

  Grupa WOLFF
  BARTŁOMIEJ BORZDZIŁOWSKI- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   lub wyślij do nas zapytanie

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik