Końcowe przerywacze płomienia

Końcowe przerywacze płomienia stosuje się jako zabezpieczenie wydmuchów technologicznych ze zbiorników, urządzeń i aparatów. Dzielą się na końcowe przerywacze płomienia deflagracji oraz deflagracji i spalania długotrwałego.

Grupa WOLFF
BARTŁOMIEJ BORZDZIŁOWSKI- jestem do Twojej dyspozycji


RAFAŁ OLSZAŃSKI - jestem do Twojej dyspozycji


MICHAŁ BALEWICZ- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
 • deflagracji,
 • deflagracji i spalania długotrwałego.

Dobór przerywacza płomienia pod kątem charakterystyki potencjalnego wybuchu należy rozpocząć od określenia odcinków rurociągu, w których będziemy mieli do czynienia odpowiednio z deflagracją, detonacją oraz detonacją niestabilną. Następnie należy zweryfikować, który z odcinków, z technicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia, będzie optymalny dla montażu zabezpieczenia. Przykładowo montaż tańszego przerywacza płomienia w miejscu trudno dostępnym szybko wygeneruje dodatkowe koszty podczas przeglądów i serwisów. Takie rozwiązanie może mieć również wpływ na częstotliwość i jakość wspomnianych prac, co przełoży się na poziom bezpieczeństwa instalacji.

W przypadku złożonych instalacji dobrą praktyką jest przeprowadzenie audytu, który wskaże optymalne rozwiązania z uwzględnieniem pozostałych, równie ważnych parametrów pracy przerywaczy płomienia, takich jak: ciśnienie, temperatura medium, grupa wybuchowości mieszaniny palnej, średnica i geometria rurociągu.

Błędny dobór zabezpieczeń procesowych, nieuwzględniający wspomnianych wyżej parametrów, jest częstym zjawiskiem spotykanym w przemyśle na całym świecie, zaś naszym celem jest wyeliminowanie tego typu ryzyka już na etapie poprawnego doboru typu i rodzaju zabezpieczenia. Należy pamiętać, że jeżeli chodzi o przerywacze ognia, parametry techniczne dobierane są indywidualnie do danej aplikacji. W każdym przypadku prosimy o kontakt z inżynierem sprzedaży.

W przypadku przerywaczy ognia parametry techniczne dobierane są indywidualnie do danej aplikacji. W celu dobrania właściwego zabezpieczenia skontaktuj się z inżynierem odpowiedzialnym za tę grupę produktów.

 • Zakres dostępnych średnic: od DN25 do DN600 (większe wymiary dostępne na zamówienie)
 • Zakres dostępnych temperatur roboczych: od -60°C do 200°C
 • Zakres dostępnych ciśnień roboczych: od 1,1 bar abs do 1,5 bar abs (dla niektórych wykonań aż do 5 bar abs)
 • Dostępna certyfikacja dla grup wybuchowości: IIA, IIB3, IIC

Przerywacz płomienia jest pasywnym zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, które nie zawiera elementów ruchomych. Kluczową częścią przerywaczy ognia jest wkład tłumiący płomień.

Wkład tłumiący płomień składa się z metalowej obudowy zawierającej matrycę trójkątnych prześwitów o gwarantowanej jednorodności. Jest to niezwykle istotne, gdyż wszystkie gazy występujące w przemyśle charakteryzuje parametr MDBP – maksymalny dopuszczalny bezpieczny prześwit (MESG – Maximum Experimental Safe Gap), który jest wyznaczony doświadczalnie na stanowisku badawczym.

Dostarczamy odpowiednie rozwiązania do wszystkich aplikacji związanych z transportem i magazynowaniem palnych cieczy i gazów. Przykładowe obszary zastosowań:

 • Dopalanie termiczne
 • Instalacje hermetyzacji oparów
 • Instalacje oczyszczania ścieków
 • Terminale przeładunkowe ropy i gazu
 • Niskociśnieniowe zbiorniki magazynowe
 • Instalacje chemiczne oraz petrochemiczne
 • Platformy wydobywcze oraz kopalnie ropy i gazu
 • Spusty
 • Silniki spalinowe
 • Pompy próżniowe
 • Instalacje biopaliw
 • Kopalnie paliw stałych
 • Wentylatory oraz dmuchawy
 • Analizatory gazu, kalorymetry

Przerywacze płomienia są skonstruowane, testowane i certyfikowane przez Jednostki Notyfikowane według normy EN ISO 16852 zgodnie z wymogami Dyrektywy ATEX 94/9/EC. Przerywacze płomienia spełniają również wymogi Dyrektywy PED 2014/68/UE.

 • Wykonanie niezbędnych obliczeń
 • Dobór oraz dostawa właściwego rozwiązania
 • Montaż oraz serwis

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF
BARTŁOMIEJ BORZDZIŁOWSKI- jestem do Twojej dyspozycji


RAFAŁ OLSZAŃSKI - jestem do Twojej dyspozycji


MICHAŁ BALEWICZ- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik


xxxxXXXXxxx