Rurowe dwukierunkowe przerywacze płomienia

Przerywacze płomienia dwukierunkowego działania montuje się między dwoma odcinkami rurociągu. Wykorzystuje się je wszędzie tam, gdzie przechowywane są ciecze palne lub gdzie mogą tworzyć się palne mieszaniny gazów albo par produktów z powietrzem. W momencie zapłonu przerywacze ograniczają możliwość rozprzestrzenienia się płomienia, eliminując tym samym ryzyko wystąpienia poważnej katastrofy przemysłowej, a nade wszystko chronią życie ludzkie.

Grupa WOLFF
BARTŁOMIEJ BORZDZIŁOWSKI- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  • deflagracji – stosowane jako ochrona przed spalaniem wewnątrz rurociągu oparowego przy ściśle określonej odległości (długości odcinka rurociągu) od źródła zapłonu,
  • detonacji – (stabilnej/niestabilnej) stosowane jako ochrona rurociągów oparowych przed zjawiskiem spalania bez konieczności weryfikacji odległości od źródła zapłonu,
  • cieczowe detonacji – stosowane jako ochrona rurociągów produktowych przed przeniesieniem się płomienia po opróżnieniu rurociągu z produktu,
  • przerywacze OEM – stosowane są tam, gdzie producent urządzenia lub aparatu wykorzystuje element gaszący przerywacza płomienia jako integralną część podnoszącą poziom bezpieczeństwa całego urządzenia.

  Dobór przerywacza płomienia pod kątem charakterystyki potencjalnego wybuchu należy rozpocząć od określenia odcinków rurociągu, w których będziemy mieli do czynienia odpowiednio z deflagracją, detonacją oraz detonacją niestabilną. Następnie należy zweryfikować, który z odcinków, z technicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia, będzie optymalny dla montażu zabezpieczenia. Przykładowo montaż tańszego przerywacza płomienia w miejscu trudno dostępnym szybko wygeneruje dodatkowe koszty podczas przeglądów i serwisów. Takie rozwiązanie może mieć również wpływ na częstotliwość i jakość wspomnianych prac, co przełoży się na poziom bezpieczeństwa instalacji.

  W przypadku złożonych instalacji dobrą praktyką jest przeprowadzenie audytu, który wskaże optymalne rozwiązania z uwzględnieniem pozostałych, równie ważnych parametrów pracy przerywaczy płomienia, takich jak: ciśnienie, temperatura medium, grupa wybuchowości mieszaniny palnej, średnica i geometria rurociągu.

  Błędny dobór zabezpieczeń procesowych, nieuwzględniający wspomnianych wyżej parametrów, jest częstym zjawiskiem spotykanym w przemyśle na całym świecie, zaś naszym celem jest wyeliminowanie tego typu ryzyka już na etapie poprawnego doboru typu i rodzaju zabezpieczenia. Należy pamiętać, że jeżeli chodzi o przerywacze ognia, parametry techniczne dobierane są indywidualnie do danej aplikacji. W każdym przypadku prosimy o kontakt z inżynierem sprzedaży.

  W przypadku przerywaczy ognia parametry techniczne dobierane są indywidualnie do danej aplikacji. W celu dobrania właściwego zabezpieczenia skontaktuj się z inżynierem odpowiedzialnym za tę grupę produktów.

  • Zakres dostępnych średnic: od DN25 do DN600 (większe wymiary dostępne na zamówienie)
  • Zakres dostępnych temperatur roboczych: od -60°C do 200°C
  • Zakres dostępnych ciśnień roboczych: od 1,1 bar abs do 1,5 bar abs (dla niektórych wykonań aż do 5 bar abs)
  • Dostępna certyfikacja dla grup wybuchowości: IIA, IIB3, IIC

  Przerywacz płomienia jest pasywnym zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, które nie zawiera elementów ruchomych. Kluczową częścią przerywaczy ognia jest wkład tłumiący płomień.

  Wkład tłumiący płomień składa się z metalowej obudowy zawierającej matrycę trójkątnych prześwitów o gwarantowanej jednorodności. Jest to niezwykle istotne, gdyż wszystkie gazy występujące w przemyśle charakteryzuje parametr MDBP – maksymalny dopuszczalny bezpieczny prześwit (MESG – Maximum Experimental Safe Gap), który jest wyznaczony doświadczalnie na stanowisku badawczym.

  Dostarczamy odpowiednie rozwiązania do wszystkich aplikacji związanych z transportem i magazynowaniem palnych cieczy i gazów. Przykładowe obszary zastosowań:

  • Dopalanie termiczne
  • Instalacje hermetyzacji oparów
  • Instalacje oczyszczania ścieków
  • Terminale przeładunkowe ropy i gazu
  • Niskociśnieniowe zbiorniki magazynowe
  • Instalacje chemiczne oraz petrochemiczne
  • Platformy wydobywcze oraz kopalnie ropy i gazu
  • Spusty
  • Silniki spalinowe
  • Pompy próżniowe
  • Instalacje biopaliw
  • Kopalnie paliw stałych
  • Wentylatory oraz dmuchawy
  • Analizatory gazu, kalorymetry

  Przerywacze płomienia są skonstruowane, testowane i certyfikowane przez Jednostki Notyfikowane według normy EN ISO 16852 zgodnie z wymogami Dyrektywy ATEX 94/9/EC. Przerywacze płomienia spełniają również wymogi Dyrektywy PED 2014/68/UE.

  • Wykonanie niezbędnych obliczeń
  • Dobór oraz dostawa właściwego rozwiązania
  • Montaż oraz serwis

  Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

  Grupa WOLFF
  BARTŁOMIEJ BORZDZIŁOWSKI- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   lub wyślij do nas zapytanie

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik