Analiza uziarnienia on-line

Grupa WOLFF
KRZYSZTOF WNĘK - jestem do Twojej dyspozycji
+48 51* *** ***   - pokaż numer
 k.wn***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

ANALIZA UZIARNIENIA ON-LINE

Szybkie wykrycie nieprawidłowego uziarnienia wytwarzanego materiału daje nam możliwość natychmiastowej korekty parametrów pracy instalacji, a tym samym zminimalizowania strat związanych z produkcją materiału o niepożądanych właściwościach. Tradycyjna analiza sitowa, w takich przypadkach może się nie sprawdzić. Dowiedz się dlaczego.

W większości zakładów produkcyjnych bardzo ważna jest stała kontrola nad jakością wytwarzanego produktu oraz kontrola poszczególnych etapów produkcji. Przy wytwarzaniu materiałów sypkich podstawowym parametrem sprawdzanym podlegającym kontroli jest wielkość ziaren produktu oraz tzw. rozkład granulometryczny. Parametry te określa się w procesie analizy sitowej. Najczęściej spotykana procedura oznaczania rozkładu granulometrycznego materiałów sypkich polega na ręcznym poborze reprezentatywnej próbki produktu, który następnie zostaje poddany przesiewowi na sitach o różnym rozmiarze oczka. Na podstawie badania zostaje określony udział poszczególnych frakcji w produkcie.

AUTOMATYCZNY POMIAR UZIARNIENIA PRODUKTÓW SYPKICH

TRADYCYJNA ANALIZA SITOWA KONTRA AUTOMATYCZNY POMIAR UZIARNIENIA PRODUKTÓW SYPKICH

Pomiar tą metodą pomimo swej prostoty w większości przypadków zapewnia wystarczającą dokładność wyników. Minusem metody jest natomiast czasochłonność wynikająca z konieczności transportu pobranej próbki do laboratorium, a także późniejszego jej przesiewu oraz ważenia poszczególnych frakcji. Ma to przełożenie na koszty pracownicze, ale przede wszystkim na wydłużony czas reakcji w przypadku nieprawidłowości w procesie produkcyjnym. Prowadzi to do produkcji materiału nie spełniającego założeń jakościowych, a tym samym do strat.

Należy pamiętać również, iż badany materiał może ulegać zmianom w czasie (utlenianie, chłonięcie wilgoci z powietrza, itp.), co często prowadzi do nieprawidłowych wyników. Sytuacja komplikuje się także w przypadku materiałów toksycznych i szkodliwych, które wymagają specjalnych środków ostrożności, co często wiąże się z zakupem specjalistycznego sprzętu. Przykładowo do przesiewu materiału, zamiast tradycyjnego przesiewacza wibracyjnego może być konieczność zastosowania przesiewacza pracującego w układzie podciśnieniowym, co uniemożliwi emisję szkodliwej substancji do otoczenia.

PODSTAWA TO SZYBKA REAKCJA

Szybkie wykrycie nieprawidłowego składu ziarnowego wytwarzanego materiału daje nam możliwość natychmiastowej korekty parametrów pracy instalacji, a tym samym zminimalizowania strat związanych z produkcją materiału o niepożądanych właściwościach. Chcąc poprawić sprawność wykonywanych pomiarów analizy granulometrycznej firma Rhewum wprowadziła na rynek produkt SizeChecker do ciągłego pomiaru wielkości ziaren wytwarzanego materiału.

Próbka produktu, poprzez bajpas, podawana jest w sposób ciągły do urządzenia SizeChecker. W celu właściwej dystrybucji produktu w postaci pojedynczej warstwy, bezpośrednio przed urządzeniem znajduje się niewielki podajnik wibracyjny. Swobodnie spadający z podajnika produkt przelatuje przez moduł pomiarowy, w skład którego wchodzi cyfrowa kamera liniowa o wysokiej rozdzielczości oraz oświetlenie. Kamera wykonuje zdjęcia wszystkich przelatujących w jej polu widzenia cząstek. Zdjęcia są analizowane, w czasie rzeczywistym, pod kątem wielkości i kształtu ziaren. Prędkość transportu na podajniku wibracyjnym jest automatycznie regulowana tak, że cząstki materiału spadają osobno, a nie w skupiskach. Dzięki temu analizie podlega każda z cząstek. Pozwala osiągnąć bardzo wysoką dokładność pomiaru, który realizowany jest w czasie rzeczywistym.

W trakcie pomiaru na bieżąco mierzona jest powierzchnia i średnica analizowanych cząstek, obliczana ich objętość oraz tworzony jest wykres PSD (Particle Size Distribution) - analizy granulometrycznej materiału. Wyniki są rejestrowane na twardym dysku w bazie SQL oraz wyświetlane na ekranie LCD. Urządzenie może być również podłączone do centralnego sterowania, w celu automatycznej regulacja procesu. Alternatywnie, SizeChecker może informować o zaburzeniach w procesie, a ewentualne korekty w pracy instalacji wykonywane są ręcznie poprzez personel kontroli produkcji i utrzymania ruchu.

CHARAKTERSYTYKA PRACY URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO POMIARU UZIARNIENIA MATERIAŁÓW SYPKICH

Urządzenie Rhewum SizeChecker wyposażone jest w wysokiej jakości kamerę CCD o rozdzielczości do 4096 pikseli w linii, co pozwala uzyskać obraz w wysokiej jakości 33 pikseli na mm.

Urządzenie jest zaprojektowane do pomiaru cząstek o szerokiej skali wielkości: od 100 mikronów do 20 milimetrów i nadaje się do pomiaru wszystkich materiałów sypkich, a w szczególności: nawozów, cukru, soli kamiennej, tworzyw sztucznych, surowców mineralnych, ceramiki, pasz, produktów chemicznych, materiałów ściernych itp.

Rhewum SizeChecker może być stosowany wszędzie tam gdzie wymagana jest kontrola poprawnego działania urządzeń takich jak granulatory, młyny, przesiewacze, peletyzatory, tabletkarki. Jednocześnie znakomicie nadaje się do laboratoriów do wykonywania szybkich analiz próbek materiałów pobranych ręcznie. Właściwie może być stosowany wszędzie tam gdzie wymagane jest sprawne przeprowadzanie analizy sitowej materiałów sypkich.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF
KRZYSZTOF WNĘK - jestem do Twojej dyspozycji
+48 51* *** ***   - pokaż numer
 k.wn***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik