Zakres usług bezpieczeństwo procesowe

Ponad 20-letnie doświadczenie GRUPY WOLFF w obszarze bezpieczeństwa procesowego pozwala nam realizować projekty w sposób kompleksowy tj. od audyty instalacji, przez dobór zabezpieczeń spełniających aktualne przepisy, po ich montaż i serwis. Ponadto nasze biuro projektowe opracowuje projekty nowych lub modernizacji istniejących instalacji procesowych.

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


BARTŁOMIEJ BORZDZIŁOWSKI


RAFAŁ OLSZAŃSKI


MICHAŁ BALEWICZ

Realizujemy wszystkie etapy procesu inwestycyjnego

 • Weryfikacja dokumentacji technicznej instalacji
 • Kontrola stanu technicznego urządzeń zabezpieczających instalacje
 • Weryfikacja procedur utrzymania ruchu i serwisowania urządzeń zabezpieczających
 • Opracowywanie raportów oraz koncepcji poprawy poziomu bezpieczeństwa procesowego
 • Weryfikacja poprawności doboru urządzeń i systemów bezpieczeństwa procesowego w dokumentacji z uwzględnieniem obowiązujących norm, rozporządzeń oraz dobrej praktyki inżynierskiej
 • Weryfikacja poprawności obliczeń i zasad doboru urządzeń zabezpieczających pod kątem własności fizykochemicznych (w tym palnych) substancji oraz wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem
 • Usługi weryfikacji danych wejściowych do doboru, obliczeń według określonych norm oraz dobór optymalnego rozwiązania dla potrzeb zabezpieczenia instalacji przed zagrożeniami wynikającymi z normalnej pracy oraz sytuacji awaryjnych
 • Opracowywanie dokumentacji projektowych dla istniejących instalacji oraz ich modernizacji lub budowy nowych w zakresie bezpieczeństwa procesowego
 • Opracowywanie dokumentacji projektowych w zakresie instalacji technologicznych, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, nadzór nad realizacją projektu
 • Kompleksowe projekty instalacji w oparciu o recepturę uzyskania produktu
 • Kompleksowe projekty instalacji dla konkretnego produktu (opracowanie receptury uzyskania produktu oraz projektu instalacji do wytwarzania tego produktu)
 • Analiza zagrożeń sytuacyjnych (technologicznych, bhp, ppoż.):
  • warunku bezpieczeństwa dla zakładów o podwyższonym ryzyku zgodnie z dyrektywą SEVESO 2 oraz 3
  • przygotowywane raportów bezpieczeństwa dla zakładów
 • Pozwolenie zintegrowane IPPC dla zakładów i instalacji:
  • przygotowanie dokumentacji dla nowych instalacji
  • zmiana istniejących pozwoleń
  • aktualizacja w oparciu o nowe wymogi
 • Projekty modernizacji instalacji (przykłady):
  • biodiesela
  • rozpuszczalników czystych i zanieczyszczonych
  • etanolu (technologia)
  • amoniaku
  • projekty całej instalacji (bez zakresu technologicznego procesu produkcyjnego)

Poznaj pełną ofertę naszego biura projektopwego

Biuro projektowe GRUPY WOLFF specjalizuje się w projektowaniu instalacji procesowych, a także instalacji odpylania, centralnego odkurzania oraz wentylacji dla przemysłu. Ponadto, we współpracy z pozostałymi działami firmy, jesteśmy wstanie fizycznie wykonać daną instalacje oraz dostosować ją do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego.

 • Prace związane z demontażem, montażem, uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji urządzeń i systemów z zakresu bezpieczeństwa procesowego
 • Nadzór nad montażem oraz weryfikacja poprawności montażu w zakresie przepisów bhp, ppoż. oraz wytycznych i norm odnoszących się do montowanych systemów i urządzeń
 • Przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawy w okresie gwarancyjnym oraz po upływie gwarancji

Realizacje

Bezpieczeństwo procesowe

Aktualności

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


BARTŁOMIEJ BORZDZIŁOWSKI


RAFAŁ OLSZAŃSKI


MICHAŁ BALEWICZ

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik