Zawory oddechowe

GRUPA WOLFF posiada w swojej ofercie szeroką gamę różnorodnych produktów służących jako zabezpieczenie dla zbiorników bezciśnieniowych oraz niskociśnieniowych. Zawory oddechowe chronią zbiorniki przed uszkodzeniem podczas procesów napełniania, opróżniania oraz w przypadku kondensacji oparów, która wywołana jest czynnikami atmosferycznymi, przy jednoczesnej ochronie środowiska oraz personelu przed szkodliwą emisją oparów magazynowanych produktów.

Zespół inżynierów GRUPY WOLFF posiada bardzo duże doświadczenie w doborze odpowiednich rozwiązań do każdej aplikacji, z uwzględnieniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa, wiedzy technicznej oraz obowiązujących norm.

Typowy zakres pracy oferowanych urządzeń leży pomiędzy -800 mbar g aż do 3,5 bar g w temperaturach od -196°C do 250°C. Jednakże dla wymagających aplikacji podany zakres pracy nie jest z góry zdefiniowany i po dokładnej analizie wszystkich parametrów pracy zaworu oddechowego przeprowadzonej przez producenta może ulec poszerzeniu.

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


RAFAŁ OLSZAŃSKI

1. ZAWORY ODDECHOWE DLA NAD- I PODCIŚNIENIA

Nadciśnieniowo-podciśnieniowe zawory oddechowe

Zawory przeznaczone do użytku tylko przy nadciśnieniu lub tylko przy podciśnieniu oraz łączące oba zakresy działania służą do wyrównywania nad- i podciśnienia powstałego w wyniku rozszerzalności lub kondensacji termicznej magazynowanego produktu oraz w wyniku procesów napełniania i opróżniania w zbiornikach magazynowych.

Nadciśnieniowo-podciśnieniowe zawory oddechowe z przerywaczem płomienia

Posiadamy w naszej ofercie szeroki zakres przerywaczy płomienia zintegrowanych z nad- i podciśnieniowymi zaworami oddechowymi. Zawory z tej kategorii, oprócz wyrównywania nad- i podciśnienia, chronią przestrzeń gazową zbiorników przed przedostaniem się płomienia wszędzie tam, gdzie występują atmosfery wybuchowe.

Zawory w wykonaniu tylko na nadciśnienie lub tylko na podciśnienie oraz łączące oba zakresy działania służą do wyrównywania nad i podciśnienia powstałego w wyniku rozszerzalności termicznej magazynowanego produktu oraz w wyniku procesów napełniania i opróżniania w zbiornikach magazynowych.

 • Wykonanie niezbędnych obliczeń
 • Dobór oraz dostawa właściwego rozwiązania
 • Montaż oraz serwis

Urządzenia są zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami ISO 9001:2008 oraz PED. Posiadamy również certyfikację GOST-R.

2. ZAWORY UPUSTOWE STEROWANE PILOTEM

Zawory upustowe sterowane pilotem stosowane są tam, gdzie wymagany jest dokładny punkt zadziałania podczas wydechu oparów w przypadku, gdy parametry pracy są zbliżone do wartości obliczeniowych oraz gdy może wystąpić problematyczne przeciwciśnienie lub wymagana jest bardzo duża szczelność.

 • Wykonanie niezbędnych obliczeń
 • Dobór oraz dostawa właściwego rozwiązania
 • Montaż oraz serwis

Urządzenia są zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami ISO 9001:2008, PED oraz są certyfikowane zgodnie z GOST-R.

3. ZAWORY REDUKCYJNE DO UKŁADÓW INERTYZACJI

Zawory redukcyjne do układów inertyzacji przeznaczone są do bezpośredniego tworzenia poduszki gazu obojętnego poprzez jednostopniową redukcję gazu w zbiornikach przechowujących niebezpieczne i szkodliwe substancje chemiczne oraz ograniczające parowanie i kontakt produktów z atmosferą.

 • Wykonanie niezbędnych obliczeń
 • Dobór oraz dostawa właściwego rozwiązania
 • Montaż oraz serwis

Urządzenia są zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami ISO 9001:2008, PED oraz są certyfikowane zgodnie z GOST-R.

4. ZAWORY ZRZUTOWE ORAZ WŁAZY REWIZYJNE I TECHNOLOGICZNE

Zawory zrzutowe służą jako zabezpieczenie zbiorników przed nadciśnieniem powstałym w wyniku parowania produktu spowodowanego zewnętrznym źródłem ciepła (pożar) oraz jako włazy rewizyjne zapewniające dostęp do wnętrza zbiorników podczas inspekcji.

Włazy technologiczne umożliwiają pobór próbek oraz dostęp do wnętrza zbiornika w celu wykonania pomiaru poziomu przechowywanego produktu.

 • Wykonanie niezbędnych obliczeń
 • Dobór oraz dostawa właściwego rozwiązania
 • Montaż oraz serwis

Urządzenia są zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami ISO 9001:2008, PED oraz są certyfikowane zgodnie z GOST-R.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


RAFAŁ OLSZAŃSKI

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat wiadomości

Treść wiadomości

Załącz plik

Bezpieczeństwo procesowe

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)