Bezpieczeństwo wybuchowe obiektów infrastruktury krytycznej w Polsce

Pismo RCB

Wybuchy i pożary w przemyśle nie są rzadkością. Nawet z pozoru niewielkie rozmiary incydentu potrafią zatrzymać produkcję na wiele miesięcy. Te najtragiczniejsze mogą prowadzić do zniszczenia całego zakładu produkcyjnego, a w konsekwencji nawet do niewypłacalności spółki.

Szeroko znane wybuchy, do jakich doszło nie tak wcale dawno w elektrowni Dolna Odra oraz Elektrowni Turów pokazały, że zdarzenia tego typu mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Problem ten jest tym istotniejszy, że w ostatnich latach polska gospodarka działa w pobliżu maksymalnej wydolności systemu energetycznego. Jej utrata, szczególnie w okresie pandemii, która nie sprzyja rozwojowi ekonomicznemu, mogłaby być przyczyną eskalacji kryzysu gospodarczego w Polsce.

Między innymi z tego powodu obiekty mające na celu zaopatrzenie w energię, surowce energetyczne i paliwa zostały uznane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa za infrastrukturę krytyczną, czyli obiekty niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa.

Należy jednak zwrócić uwagę, że zakłady przemysłowe w tym elektrownie i elektrociepłownie nie są zawieszone w próżni. Do ich funkcjonowania konieczna jest ciągła współpraca z firmami zewnętrznymi. Jeśli rola tych firm jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury krytycznej, to te firmy mogą zostać wpisane na listę podmiotów kluczowych dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej. 

Jak mówi Bartosz Wolff – prezes GRUPY WOLFF, która to po wybuchu w Elektrowni Turów brała udział w odbudowie części tamtejszych instalacji – obecność na takiej liście to nie tylko pewnego rodzaju prestiż, ale przede wszystkim specjalne warunki funkcjonowania w czasie np. lockdownu wywołanego pandemią. 

Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe jest dla energetyki niezwykle istotne. Mając tego świadomość m.in. takie koncerny jak PGE czy Tauron wskazały nas jako kluczowy podmiot dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej – zakończył Wolff.

Infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. W skład tych systemów wchodzi m.in. infrastruktura zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, zaopatrzenie w żywność, czy wodę.

Aktualizacja wskazanej listy podmiotów wynika z przyjętej strategii rządu związanej ze wsparciem działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.

Od ponad 20 lat GRUPA WOLFF zajmuje się zabezpieczaniem setek polskich zakładów przemysłowych przed skutkami wybuchów i pożarów. Jej wkład w ciągłość działania polskiego przemysłu został doceniony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wpisując właśnie GRUPĘ WOLFF do wykazu podmiotów kluczowych dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej w Polsce.


KARIERA

Szukamy wyjątkowych ludzi. Ciągle stawiamy sobie odważne i ambitne cele, odnajdujemy właściwe ku nim drogi oraz wytrwale realizujemy to, co sobie założyliśmy. Zależy nam, na naszym zespole, dbamy o to aby ciągle się rozwijał. Zapewniamy pracownikom odpowiednie narzędzia oraz przestrzeń, w której w pełni mogą rozwijać swój potencjał.

MASZ PYTANIA?