Bezpieczeństwo wybuchowe

Dlaczego my:

Bezpieczeństwo wybuchowe to od dwóch dekad kluczowy obszar naszej działalności. Przez ten czas przeanalizowaliśmy, a następnie zabezpieczyliśmy setki urządzeń i instalacji przemysłowych, co w wielu przypadkach pozwoliło uniknąć poważnych w skutkach wypadków. Dziś jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych w tym zakresie firm w Europie, a swoją wiedzą dzielimy się na licznych szkoleniach i konferencjach. Co ważne, GRUPA WOLFF należy także do Międzykontynentalnego Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Wybuchowego.

Zakres prac realizowanych w tym obszarze:

szkolenia opracowanie niezbędnych dokumentów w tym oceny ryzyka i DZPW dobór systemów ochronnych montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Skontaktuj się z naszym biurem

Sprawdź produkty

Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego to kompleksowy program adaptacji urządzeń, instalacji oraz całych zakładów przemysłowych do wymogów obowiązujących przepisów. Zakres DSBW obejmuje wszystkie najważniejsze działania określone w dyrektywie ATEX, tj. identyfikację i ocenę zagrożeń, prewencję poprzez minimalizację ryzyka wybuchu, ograniczenie skutków wybuchu do bezpiecznego poziomu.
Realizujemy praktyczne szkolenia nt. bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle poparte ponad dwudziestoletnią praktyką. Tematyka szkoleń obejmuje zarówno zagadnienia formalno-prawne, jak również wiedzę z zakresu: klasyfikacji i oznaczania stref zagrożenia wybuchem, technik przeciwwybuchowych, prowadzenia prac i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem, doboru urządzeń do pracy w strefach zagrożenia wybuchem, poważnych awarii przemysłowych itd. Szkolenia realizowane są zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej dzięki czemu odpowiadają potrzebom praktycznie każdego zakładu przemysłowego.
 1. Audyty bezpieczeństwa wybuchowego
 2. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem
 3. Opracowanie oceny ryzyka wybuchu
 4. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 5. Szkolenia ATEX / dedykowane szkolenia ATEX
 1. Tłumienie wybuchu
 2. Odciążanie (odpowietrzanie) wybuchu
 3. Odsprzęganie (odcinanie) wybuchu
 1. System kontroli uziemienia cystern samochodowych
 2. System kontroli uziemienia cystern kolejowych
 3. System kontroli uziemienia do montażu na cysternach samochodowych
 4. System kontroli uziemienia ruchomych i stałych elementów instalacji
 5. System kontroli uziemienia beczek, zbiorników, itp. zasilany bateryjnie
 6. System kontroli uziemienia beczek, zbiorników itp. zasilany z sieci
 7. Zaciski samotestujące do beczek, zbiorników itp.
 8. Przenośny zestaw zacisków z klamrą samotestującą
 9. Proste zaciski uziemiające do przewodów jedno- i dwużyłowych
 10. Zaciski uziemiające specjalnego przeznaczenia
 11. Przewody uziemiające proste i spiralne
 12. Przewody uziemiające na szpuli
 13. Stacja kontroli obuwia oraz rękawic

1. Detektory gazu
2. Detektory płomienia
3. Detektory otwartej ścieżki
4. Detektory ultradźwiękowe
5. Sterowniki – detekcja
6. Monitory gazów i czynników chłodniczych

 1. Latarki i lampy przenośne w wykonaniu przeciwwybuchowym
 2. Fluorescencyjne oprawy oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym
 3. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i sygnalizacyjnego w wykonaniu przeciwwybuchowym
 4. Oprawy oświetleniowe natynkowe, zwieszane, projektory i naświetlacze w wykonaniu przeciwwybuchowym
 5. Oświetlenie led w wykonaniu przeciwwybuchowym
 6. Sygnalizacja optyczno-akustyczna w wykonaniu przeciwwybuchowym
 7. Osprzęt łączeniowy w wykonaniu przciwwybuchowym
 8. Puszki rozgałęźne i skrzynki zaciskowe w wykonaniu przeciwwybuchowym
 9. Kasety i panele sterujące w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. Wyłączniki bezpieczeństwa, wyłączniki główne i wyłączniki mocy w wykonaniu przeciwwybuchowym
 11. Systemy zasilania i sterowania w wykonaniu przeciwwybuchowym
 12. Dławnice kablowe w wykonaniu przeciwwybuchowym
Światłowodowy pomiar temperatury to niezwykła technologia, która pozwala dokonywać pomiarów nawet w tysiącach punktów jednocześnie. Dzięki temu rozwiązanie to posiada setki zastosowań, spośród których najważniejszych to: monitorowanie temperatury kabli zasilających, wykrywanie pożaru (np. przenośników taśmowych), monitorowanie rozkładu temperatury w budynkach, monitorowanie przecieków w zaporach wodnych, wałach powodziowych oraz groblach.
Wiele instalacji wentylacji oraz odpylania, ze względu na zagrożenie wybuchowe, wymaga specjalnego podejścia. W takich sytuacjach istotne są zarówno aspekty formalno-prawne (konieczność opracowania oceny ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem), jak również właściwe zabezpieczenie instalacji przed wybuchem. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu GRUPA WOLFF projektuje oraz buduje tego typu instalacje w sposób kompleksowy, a co najważniejsze zgodny z obowiązującymi przepisami.

REALIZACJE - bezpieczeństwo wybuchowe

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik