Bezpieczeństwo wybuchowe

Grupa WOLFF BOGDAN NOWAK
BOGDAN NOWAK – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Opracowania ATEX i badania wybuchowości

  Badanie parametrów wybuchowości pyłów, gazów i cieczy
  Badanie parametrów wybuchowości pyłów, gazów i cieczy

  Badanie wybuchowości pyłów

  Pomagamy w wykonaniu badania parametrów wybuchowości pyłów oraz substancji ciekłych i gazowych poprzez współpracę z wieloma laboratoriami oraz instytutami badawczymi. Dzięki znajomości parametrów wybuchowości masz możliwość identyfikacji zagrożeń, którymi obarczone są procesy magazynowania, przetwarzania czy transportu substancji niebezpiecznych.

  Audyt ATEX
  Audyt ATEX

  Audyt ATEX

  Audyt ATEX obiektu przemysłowego stanowi szybką metodę określenia krytycznych punktów instalacji lub urządzeń, które – w celu zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeństwa – powinny zostać objęte działaniami w pierwszej kolejności. Audyt ATEX jest szczególnie zalecany w przypadku rozległych instalacji lub ograniczonego budżetu, który wymusza podzielenie prac na etapy lub realizację prac tylko w stosunku do kluczowych obszarów audytowanego obiektu czy instalacji.

  Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem
  Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

  Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – DZPW

  Opracowujemy Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem (tzw. DZPW) zarówno dla istniejących obiektów i instalacji procesowych, które nie posiadają przedmiotowego dokumentu, jak również instalacji i obiektów, w obszarze których zostały dokonane zmiany mające wpływ na poziom bezpieczeństwa wybuchowego (np. zmiana technologi, surowców, zastosowanie nowych urządzeń, itp.)

  Opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu
  Opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu

  Opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu

  Nasz zespół Inżynierów wykonuje profesjonalne oceny ryzyka instalacji na etapie projektowym oraz istniejących instalacji procesowych, których końcowym etapem jest sporządzenie dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu. Co ważne, wykonywane przez nas dokumenty Oceny Ryzyka Wybuchu każdorazowo obejmują wyznaczanie lub weryfikację stref zagrożenia wybuchem.

  Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem
  Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem

  Strefy zagrożenia wybuchem

  Realizujemy prace polegające na wyznaczeniu odpowiedniego rodzaju stref zagrożenia wybuchem oraz ich zasięgu dla istniejących, jak również nowo-budowanych instalacji i obiektów. W przypadku nowobudowanych obiektów / instalacji inżynierowie oceniają bezpieczeństwo instalacji w fazie projektowej. Pozwala to w odpowiednim momencie określić specyfikacje techniczne dla urządzeń elektrycznych lub nieelektrycznych, które mogą być zainstalowane w strefach zagrożenia wybuchem. Rozwiązanie to umożliwia właściwy dobór kategorii urządzeń przed procesem zakupowym.

  Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E
  Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E

  Tłumienie wybuchu

  Najbardziej uniwersalny system przeciwwybuchowy. Jako jedyny całkowicie niweluje skutki wybuchu niedopuszczający do pożaru we wnętrzu chronionego aparatu, do którego może dość po wybuchu. Może być stosowany zarówno na zewnątrz jak również w pomieszczeniach zamkniętych. Nie wymaga wydzielania stref niebezpiecznych w okolicy chronionego urządzenia.

  Odciążanie wybuchu (odpowietrzanie wybuchu)

  Ekonomiczna, a zarazem skuteczna forma ochrony przed wybuchem, która posiada jednocześnie liczne ograniczenia w stosowaniu. Paneli dekompresyjnych nie należy stosować w przestrzeniach zamkniętych (hale, budynki). Wymagane jest wydzielenie stref niebezpiecznych, w obrębie których nie mogą się znajdować ludzie, trakty pieszych, drogi, parkingi, czy inne urządzenia.

  Izolacja wybuchu - odsprzęganie wybuchu
  Izolacja wybuchu - odsprzęganie wybuchu

  Odsprzęganie wybuchu (izolacja wybuchu)

  Zadaniem systemów odsprzęgających (odcinających) wybuch jest natychmiastowe zamknięcie rurociągów, kanałów i przesypów łączących aparat, w którym doszło do wybuchu z pozostałą częścią instalacji.

  Uziemienia elektrostatyczne
  Uziemienia elektrostatyczne

  Uziemienia elektrostatyczne

  Uziemienia elektrostatyczne eliminują źródło zapłonu w postacie wyładowań elektrostatycznych. W ten sposób ograniczamy ryzyko wybuchu palnych gazów, par oraz części pyłów. Uziemienia stosuje się dla autocystern, cystern kolejowych, rożnego typu pojemników, beczek, zbiorników IBC oraz innych przenośnych/przejezdnych urządzeń i elementów instalacji, które mogą się elektryzować.

  System wykrywania i gaszenia iskier
  System wykrywania i gaszenia iskier

  System wykrywania i gaszenia iskier

  System wykrywania oraz gaszenia iskier zapobiega wybuchom oraz pożarom pyłów, wykrywając obecność iskier i automatycznie je gasząc.
  Do tego celu wykorzystuje około pięciu litrów wody gaśniczej. Tak mała ilość nie uszkodzi filtrów oraz innych maszyn produkcyjnych.