AUDYT ATEX
to najtańsza i najszybsza metoda weryfikacji czy Twoje miejsce pracy spełnia wymogi dyrektywy ATEX


Audyt ATEX to najtańsza i najszybsza metoda oceny krytycznych punktów instalacji, które powinny zostać objęte działaniami w pierwszej kolejności. Raport z audytu pozwoli Ci zatem skupić się na zadaniach, które najmocniej i często najszybciej obniżą ryzyko wybuchu i pożaru w Twoim zakładzie. Takie podejście nie tylko pozwala wyznaczyć priorytety działań, ale także rozłożyć je w czasie, co jest ważne szczególnie w przypadku zmian wymagających nakładów finansowych.

Czytaj dalej

Audyt najczęściej proponujemy firmom, które zgłaszają się do nas z prośbą o wykonanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Dzieje się tak ponieważ nasze doświadczenie pokazuje, że aż 80% zakładów produkcyjnych nie spełnia minimalnych wymagań dyrektywy ATEX, co musiałoby zostać wykazane w oficjalnym dokumencie jakim jest DZPW. Co ważne dokument ten podpisuje zarząd/właściciel deklarując tym samym, że dany zakład jest bezpieczny pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego.

Opracowanie DZPW dla zakładu jest obligatoryjne, niemniej tworzenie go gdy zakład nie spełnia minimalnych wymagań jest sprzeczne z jego ideą, w ramach której DZPW miał potwierdzać, że dane miejsce pracy jest zgodne z wymogami dyrektywy ATEX. Dlatego w pierwszej kolejności proponujemy wykonanie AUDYTU ATEX, który pokaże nam, w którym jesteśmy miejscu oraz pozwoli opracować harmonogram działań naprawczych dostosowany do Twoich możliwości. Harmonogram ten położy nacisk na zadania, które najmocniej wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. Co ważne zapisy harmonogramu możesz zrealizować zarówno z nami jak i firmą trzecią.

Co weryfikuje AUDYT ATEX

SUBSTANCJE

Wskażemy substancje, które stwarzają ryzyko wybuchu. 

Czytaj dalej

W audycie wskażemy, które substancje mogą stwarzać zagrożenie wybuchem oraz przedstawimy ich parametry wybuchowości – dokonamy tego na podstawie posiadanych przez nas baz danych z parametrami kilkunastu tysięcy pyłów. Dane te posłużą do wstępnego określenia poziomu zagrożenia oraz przygotowania koncepcji zabezpieczeń. Do opracowania DZPW oraz ostatecznego doboru zabezpieczeń zalecamy wykonanie badań rzeczywistych pyłów z Twojej instalacji.

ZABEZPIECZENIA

Zweryfikujemy zastosowane zabezpieczenia.

Czytaj dalej

Dyrektywa ATEX nakłada obowiązek stosowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Zweryfikujemy czy Twoje urządzenia spełniają minimalne wymagania wspomnianej dyrektywy oraz odpowiednich norm zharmonizowanych. Powiemy Ci jakie działania należy podjąć aby działać bezpiecznie i zgodnie z prawem. Na Twoją prośbę przygotujemy także koncepcję zabezpieczenia urządzeń przed wybuchem.

PROCEDURY

Sprawdzimy czy posiadacz niezbędne procedury.

Czytaj dalej

Wdrożenie właściwych procedur to często najtańsza metoda poprawy bezpieczeństwa wybuchowego. Sprawdzimy aktualnie posiadane procedury oraz wskażemy jakich brakuje.

DOKUMENTY

Wskażemy jakich brakuje dokumentów.

Czytaj dalej

Sprawdzimy czy urządzenia posiadają odpowiednie certyfikaty, a także czy posiadasz dokumenty wymagane prawnie.

Pobierz studium przypadku

Dowiedz się jak AUDYT ATEX pomógł naszemu klientowi

Czyli jak zostały określone krytyczne punkty instalacji, a klient uniknął w DZPW nic niewnoszących zwrotów „brak danych”, „brak dokumentacji”, czy „parametry nie zostały określone”.

Najważniejsze etapy AUDYTU ATEX

WYWIAD

Pogłębiona rozmowa z wyznaczonym przez klienta koordynatorem lub z zespołem, który ma najlepszą wiedzę o analizowanej instalacji, stosowanych rozwiązaniach i technologii. Wg naszego doświadczenia najczęściej są to kierownik utrzymania ruchu, osoba odpowiedzialna za BHP oraz technolog. 

WIZJA LOKALNA

Podczas wizji lokalnej audytor przegląda główne obszary instalacji zwracając uwagę na te elementy jej wyposażenia, które mają kluczowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. W czasie wizji wykonywana jest dokumentacji fotograficzna, która następnie zostanie zamieszczona wraz z opisem błędów w raporcie.

OMÓWIENIE RAPORTU

Nasze wsparcie nie kończy się na wydaniu raportu. W czasie spotkania podsumowującego omawiamy najważniejsze aspekty raportu w tym kluczowe braki i zalecenia. Spotkanie może także obejmować konsultacje, w czasie których nasz ekspert odpowie na Twoje pytania i wątpliwości. Co ważne spotkanie może odbyć się online lub na żywo w dogodnym dla Ciebie terminie.

Potencjalne kroki po audycie

Audyt może wykazać nieakceptowalne braki, które będę powodowały niezgodność miejsca pracy z wymogami prawa lub wpływać na warunki polisy ubezpieczeniowej Twojej firmy. W takim przypadku możemy wesprzeć Cię poprzez realizację poniższych kroków.

KONCEPCJA OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ

Koncepcja ochrony przeciwwybuchowej przedstawi różne warianty zabezpieczenia aparatów procesowych przed wybuchem. W ten sposób poznasz zalety i ograniczenia poszczególnych rozwiązań, co pozwoli Ci wybrać takie, które najlepiej spełniające Twoje oczekiwania. UWAGA: koncepcja obejmuje tylko rozwiązania zgodne z przepisami prawa.  

WDROŻENIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWYBUCHOWYCH

Wybrany na bazie koncepcji wariant zabezpieczenia instalacji przed wybuchem możesz zrealizować zarówno z nami jak i firmą trzecią. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami zagwarantujemy Ci zgodność wdrożonego rozwiązania zarówno z wymogami prawa jak również obowiązującymi normami. 

OPRACOWANIE DZPW

Po wdrożeniu zaleceń AUDYTU ATEX możemy opracować Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, który wykaże, że poziom ryzyka wybuchu w Twoim zakładzie jest akceptowalny i bezpiecznie może prowadzić produkcję. Co ważne koszt audytu jest odejmowany od ceny opracowania DZPW co oznacza, że nie ponosisz kosztów audytu. 

Cel audytu

Celem AUDYTU ATEX jest ocena aktualnego poziomu zabezpieczenia instalacji przed możliwością powstania wybuchu oraz jego skutkami, co ma umożliwić podjęcie decyzji czy są potrzebne dodatkowe działania czy też ryzyko wybuchu jest na poziomie akceptowalnym przez kierownictwo zakładu. Jeśli wspomniane ryzyko jest zbyt wysokie, to na podstawie przeprowadzonej oceny, można określić jakie środki obniżające poziom ryzyka wybuchu będą najkorzystniejsze pod względem technicznym i finansowym.

Co zawiera raport z audytu

  1. ocenę czy audytowany obszar spełnia wymogi dyrektywy ATEX
  2. wykaz braków w zakresie dokumentacji, procedur oraz zabezpieczeń
  3. dokumentację zdjęciową wraz ocenę wybranych urządzeń i obszarów
  4. wykaz działań, które będą miały największy wpływ na poprawę bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego
  5. rekomendowane środki techniczne (zabezpieczenia) i organizacyjne (procedury), które pozwolą poprawić bezpieczeństwo oraz dostosować dany obszar do wymogów prawa
  6. wytyczne umożliwiające ustalenie priorytetów we wdrażaniu poszczególnych zaleceń

AUDYT ATEX czy DZPW

Za AUDYT ATEX nic nie zapłacisz

Jeśli właśnie zastanawiasz się nad opracowaniem DZPW lub ORW to pamiętaj, że robiąc wcześniej AUDYT ATEX nic nie ryzykujesz. Dzieje się tak bo koszt audytu jest odejmowany od ceny ewentualnego opracowania DZPW. Ewentualnego, bo po audycie to Ty decydujesz czy chcesz przejść do kolejnego kroku z nami. Co prawda zapewnienie minimalnego poziomu bezpieczeństwa wybuchowego, a w tym opracowanie DZPW, jest obowiązkiem pracodawcy, ale zdarza się, że po audycie firma dochodzi do wniosku, że nie jest gotowa w danym momencie na dalsze działania.

Mniej niż 20% firm posiada dane do opracowania DZPW

Do chwili obecnej opracowaliśmy kilkaset ocen ryzyka wybuchu oraz dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem. Współpracowaliśmy z zakładami ze wszystkich najważniejszych gałęzi przemysłu – od branży spożywczej, poprzez chemiczną, farmaceutyczną, po drzewną i energetyczną. Mniej niż 20% tych zakładów posiadało wszystkie dane wejściowe, które umożliwiłyby przygotowanie kompletnego i jednoznacznego w swoich wnioskach dokumentu. Mówi Mariusz Balicki odpowiedzialny w GRUPIE WOLFF za Dział Analiz Technicznych i Szkoleń.

Najpierw AUDYT ATEX

Dlatego, gdy zgłasza się do nas firma chcąca opracować Ocenę Ryzyka Wybuchu lub Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, to w pierwszej kolejności oceniamy dostępność kluczowych danych. Jeśli braki są zbyt duże, to jako pierwszy krok proponujemy AUDYT ATEX, który wykaże zarówno te braki, jak również inne potencjalne nieprawidłowości w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego.

W czasie audytu weryfikujemy kluczowe obszary bezpieczeństwa wybuchowego w tym m.in. dokumentację oraz parametry substancji stwarzających zagrożenie wybuchem. Listę najważniejszych obszarów, jakie są badane w czasie audytu zawiera poniższa tabela.

Badany obszar

Co jeśli zostaną wykazane braki

SubstancjeW audycie wskażemy, które substancje mogą stwarzać zagrożenie wybuchem oraz przedstawimy ich parametry wybuchowości – dokonamy tego na podstawie posiadanych przez nas baz danych z parametrami kilkunastu tysięcy pyłów. Dane te posłużą do wstępnego określenia poziomu zagrożenia oraz przygotowania koncepcji zabezpieczeń. Do opracowania DZPW oraz ostatecznego doboru zabezpieczeń zalecamy wykonanie badań rzeczywistych pyłów z Twojej instalacji.
ZabezpieczeniaZostanie wskazane gdzie oraz jakich zabezpieczeń brakuje, aby zapewnić minimalny poziom bezpieczeństwa. Zostanie wykonana koncepcja prawidłowego zabezpieczenia urządzeń oraz węzłów.
ProceduryZostanie wskazane, jakich procedur brakuje wraz z podaniem, jakie ma to konsekwencje.
DokumentacjaZostanie wskazane, których dokumentów brakuje wraz z podaniem, jakie ma to konsekwencje.
Zakres naszych działań

AUDYTY ATEX realizowane przez Inżynierów GRUPY WOLFF w szczególności obejmują:

  • Istniejące instalacje procesowe
  • Nowobudowane instalacje procesowe (audyt projektu)
  • Modernizowane instalacje procesowe (audyt stanu po modernizacji)