Instalacje wentylacji i odpylania w wykonaniu ATEX

Realizujemy kompleksowe prace związane z instalacjami wentylacji, odpylania, cyklonami jak również z systemami centralnego odkurzania w wykonaniu ATEX. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego jesteśmy w stanie realizować inwestycje praktycznie dla każdej gałęzi przemysłu.

Grupa WOLFF
MARCIN SIENIEK - jestem do Twojej dyspozycji
+48 51* *** ***   - pokaż numer
 m.sie***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Zakres realizowanych prac:

 • opracowanie koncepcji oraz projektów instalacji wentylacji, odpylania i centralnego odkurzania we wszystkich branżach
 • wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem (w tym także na etapie projektowym)
 • opracowanie oceny ryzyka wybuchowego (w tym także na etapie projektowym)
 • opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem
 • opracowanie i wdrożenie systemu sterowania
 • montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji
 • dostosowanie instalacji do wymogów bezpieczeństwa wybuchowego
 • szkolenia ATEX z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego
 • realizacja audytów na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa wybuchowego na zakładzie

Stosowane zabezpieczenia, systemy przeciwwybuchowe

Jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa wybuchowego są zabezpieczenia przeciwwybuchowe. Ich zadaniem jest ograniczenie skutków wybuchu do poziomu bezpiecznego dla urządzeń i aparatów, a przede wszystkim personelu.

​Pracodawca jest zobligowany do stosowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych poprzez tzw. dyrektywę ATEX 137 (przeniesioną na polski grunt poprzez rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej).

Tłumienie wybuchu

System tłumienia wybuchu  to jedna z najskuteczniejszych metod ochrony urządzeń przed skutkami niekontrolowanego wybuchu. System ten składa się z butli HRD, czujników ciśnienia, czujników podczerwieni oraz centrali sterującej. Zadaniem układu jest rozpoznanie wybuchu w jego najwcześniejszej fazie oraz wtrysk środka tłumiącego do wnętrza chronionego urządzenia w celu stłumienia wybuchu. Całkowity czas reakcji, od momentu wykrycia „początkowej fazy wybuchu” do momentu jego całkowitego stłumienia, liczony jest w tysięcznych częściach sekundy.

Komponenty systemu tłumienia wybuchu

Butle systemu tłumienia wybuchu - HRD
Butle systemu tłumienia wybuchu – HRD

Butle systemu tłumienia wybuchu, jednego z najbardziej uniwersalnych, a zarazem najbardziej zaawansowanych systemów przeciwwybuchowych.

Czujnik ciśnienia oraz podczerwieni systemu HRD
Czujnik ciśnienia oraz podczerwieni systemu HRD

Czujnik optyczny oraz ciśnienia odpowiadające za detekcję wczesnej fazy wybuchu. Standardowo stosowany jest tylko czujnik ciśnienia, w uzasadnionych sytuacjach system jest uzupełniany o czujnik optyczny.

Centrala sterująca systemem tłumienia wybuchu
Centrala sterująca systemem tłumienia wybuchu

Wielostrefowa centrala sterująca systemem tłumienia wybuchu, zdolna do aktywacji pojedynczych sekcji instalacji przeciwwybuchowej (aktywacja tylko tej części systemu gdzie fizycznie doszło do wybuchu).

Odciążanie (odpowietrzanie) wybuchu

Systemy odciążające (odpowietrzające) wybuchu stanowią najsłabszy element konstrukcyjny chronionego urządzenia, który w chwili wybuchu „otwiera się” tworząc ujście dla fali wybuchu do otoczenia. Ma to na celu ochronę urządzenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w jego wnętrzu, a tym samym rozerwaniem go.

Układy odciążające wybuch

Bezpłomieniowe odciążanie wybuchu
Bezpłomieniowe odciążanie wybuchu

Bezpłomieniowy układ do odciążania wybuchu przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych oraz na gęsto zabudowanych instalacjach. Układ minimalizuje również ryzyko pożaru po wybuchu.

Samozamykające się klapy odciążające wybuch
Samozamykające się klapy odciążające wybuch

Klapy przeciwwybuchowe z systemem samoistnego zamykania po wybuchu. Rozwiązanie to ogranicza ryzyko pożaru po wybuchu (odcięcie dopływu powietrza).

Standardowe panele odciążające wybuchu
Standardowe panele odciążające wybuchu

Standardowe panele odciążające wybuch. Jest to ekonomiczne rozwiązanie, które jednak posiada wiele ograniczeń. Stosując je należy zachować szczególną ostrożność.

Uwaga – ograniczenia paneli dekompresyjnych

Panele odciążające wybuch stanowią ekonomiczną alternatywę dla innych zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Dlatego też stosowanie tego rozwiązania jest często nadużywane. Niepoprawnie zastosowane panele stanowią poważne zagrożenie dla instalacji procesowej oraz obsługującego jej personelu. Przy ich doborze należy zachować szczególną ostrożność.​

Poważne błędy popełniane przy stosowaniu paneli odciążających: 

 • stosowanie paneli w pomieszczeniach zamkniętych bez dodatkwoych zabezpieczeń
 • brak wyznaczonej strefy bezpieczeństwa w obrębie chronionego urządzenia / aparatu
 • kierowanie paneli w kierunku innych urządzeń, budynków lub ciągów pieszych i drogowych
 • niesymetryczne rozmieszczenie paneli względem osi chronionych urządzeń (siła odrzutu)
 • stosowanie paneli w przypadku szkodliwych, toksycznych lub korozyjnych substancji

Odsprzęganie (izolacja) wybuchu

W praktyce odsprzęganie (izolacja) wybuchu stanowi integralny element układu odciążania lub tłumienia. Jego zadaniem jest fizyczne zamknięcie kanałów i przesypów łączących urządzenie, w którym doszło do wybuchu, z pozostałą częścią instalacji. Rozwiązanie to uniemożliwia rozprzestrzenienie się wybuchu w wyniku zjawiska propagacji na inne urządzenia i aparaty.

Układy odsprzęgania wybuchu

Butle systemu tłumienia wybuchu - HRD
Odsprzęganie wybuchu poprzez system HRD

Wysoce uniwersalne rozwiązanie stosowane powszechnie w branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, energetycznej i drzewnej.

System odsprzęgania typu VENTEX
System odsprzęgania typu VENTEX

Pasywne zabezpieczenie wielokrotnego użytku co oznacza iż jego zadziałanie jest wymuszone poprzez siłę fali wybuchu.

Klapa zwrotna typu Q-flap
Klapa zwrotna typu Q-flap

Klapa zwrotna to ekonomiczne rozwiązanie, które ze względu na swoje ograniczenia (m.in. montaż tylko w poziomie, minimalna prędkość oraz maksymalne zanieczyszczenie gazu) sprawdza się w przypadku nielicznych instalacji odpylania.

Izolacja wybuchu poprzez certyfikowany zawór celkowy
Izolacja wybuchu poprzez certyfikowany zawór celkowy

Certyfikowane zawory celkowe stosuje się najczęściej pod zbiornikami, silosami, filtrami oraz cyklonami. Ich zaletą jest to, że pełnią zarówno funkcję izolacji wybuchu, jak i dozowania materiałów sypkich.

Izolacja wybuchu poprzez zasuwy szybkiego zadziałania
Izolacja wybuchu poprzez zasuwy szybkiego zadziałania

Rozwiązanie przeznaczone do stosowania w wyjątkowo trudnych przypadkach gdzie nie jest możliwe zastosowanie innych systemów (np. wysokie maksymalne ciśnienia wybuchu lub stała wybuchowości).

Izolacja wybuchu poprzez tzw. diverter
Izolacja wybuchu poprzez tzw. diverter

Rozwiązanie opracowane i stosowane wyłącznie na instalacjach odpylania. Podstawową wadą diverterów jest generowanie wysokich oporów przepływu w instalacji.

Uwaga – konieczność stosowania izolacji wybuchu

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe w postaci tłumienia oraz odciążania wybuchu nie gwarantują skutecznej ochrony w przypadku gdy nie są zintegrowane z rozwiązaniami ograniczającymi rozprzestrzenianie się wybuchu. Obowiązek stosowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych wraz z rozwiązaniami przeciwdziałającymi propagacji fali wybuchy nakłada na pracodawcę tzw. dyrektywa ATEX137 (wprowadzona do polskiego ustawodawstwa przez rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej).

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI - jestem do Twojej dyspozycji
+48 79* *** ***   - pokaż numer
 s.sla***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij! x
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem!

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik